Overgooi

Ruim, mooi en rustig. Aan de rand van Almere Haven, grenzend aan het bos en water, ligt het bijzondere woongebied Overgooi. Een exclusieve en ruime woonomgeving in een gevarieerd landschap met water, polder en bos.

Actueel 

Vraagstuk: essentaksterfte in Overgooi 

Essentaksterfte is een vraagstuk in Almere. Essentaksterfte is een schimmelziekte die bijna alle essen in de stad gaat raken. De groenbeheerders van de gemeente Almere hebben hier snel op gereageerd door alle bomen te inventariseren en op risicolocaties te verwijderen. Ook de bomen aan het Stamerbos zijn aangetast. De essen aan het Stamerbos veroorzaken een potentieel risico omdat ze langs een rijweg staan. 

Situatie in 2018: directe actie ongewenst
In 2018 hebben we de buurt hierover geïnformeerd over de essentaksterfte en onze aanpak. Tijdens de bijeenkomst is ook besproken om na het verwijderen van de zieke essen een andere boomsoort te plaatsen op een andere locatie. De andere locatie is gekozen omdat om de huidige locatie een ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Bomen moet een minimale afstand hebben tot kabels en leidingen. Dit was niet het geval bij de essen.

Uit de bewonersavonden bleek dat omwonenden dit plan niet zien zitten en hebben voorgesteld de situatie ongewijzigd te laten.

Situatie 2019: verder onderzoek
Nu, in 2019,  hebben we in Almere meer zicht op het verloop van de ziekte. We monitoren de staat van de bomen nu meerdere jaren en hebben beter zicht hoe de ziekte zich ontwikkelt. Daaruit blijkt dat de ziekte met name in de solitaire bomen, zoals het Stamerbos, minder snel gaat dan bijvoorbeeld in bosvakken waar bomen dicht op elkaar staan. We hebben daarom besloten een pas op de plaats te maken door het vervangen van de essen op het Stamerbos voorlopig niet uit te voeren.

In de zomer van 2019,  zijn de bomen opnieuw geïnspecteerd. Met de uitkomsten hopen we komend najaar een besluit te nemen en eventuele acties in te plannen. Daarna volgt er wederom een gesprek met de buurt.