Skip to content

Transformatie De Paal

Oorspronkelijk is de Paal een bedrijventerrein, maar het gebied is ook aantrekkelijk om woningen te maken in leegstaande bedrijfspanden, bovenop bestaande panden te bouwen of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen. 

Verslag inloopmoment  De Paal

Het eerste inloopmoment om tot een visie voor werken én wonen op het huidige bedrijventerrein de Paal te komen vond plaats op 19 juni.

Net als eerder bij de Louis Armstrongweg en de Ambachtsmark is er veel leegstand op dit terrein en zijn er kansen om woningen toe te voegen. Woningen waar de stad behoefte aan heeft. Vooral voor starters op de woningmarkt en senioren opzoek naar betaalbaar comfort.

Hoe komt de gemeente tot een gebiedsvisie voor transformatie?

Voordat de gemeente een gebiedsvisie maakt gaan eerst de plannenmakers de buurt in om wensen, aandachtspunten en ideeën op te halen bij belanghebbenden. Denk  aan eigenaren, ondernemers en omwonenden.  Dit zijn waardevolle inzichten om een visie op te kunnen stellen met stakeholders.

De concept-gebiedsvisie komt aan bod tijdens het tweede inloopmoment waar belanghebben hun reactie op de concept gebiedsvisie kunnen geven. Er wordt bekeken welke reacties kunnen worden meegenomen of we motiveren waarom reactie niet meegenomen kunnen worden. Daarna volgt een document dat naar het college van burgemeester en wethouders gaat. Bij vaststellingen kan daarna begonnen worden met transformeren. Er is dan een kader om initiatieven te toetsen.

Te gast in een leegstaand pand

De avond vond plaats in het leegstaande pand van Cikam bv. Een mooie en geschikte ruimte waar wij onze panelen neer konden zetten. Wij waren onaangenaam verrast toen we bij binnenkomst opmerkten dat de verlichting was verwijderd. Tel daar bij op dat er flinke regenbuien waren bij de start van de inloop.

Toch zijn er goede gesprekken gevoerd en de gemeente heeft heel wat inbreng weten te verzamelen. Op de panelen stond een kaart van het gebied zoals het nu is. Met geeltjes maar ook via formulieren konden mensen hun wensen, zorgen en aandachtspunten delen. Veel gehoorde signalen waren: ‘Bouw voor de behoeften van de Havenaren!’ , ‘Bouw niet hoger dan nu het geval is ‘ en ‘Het groen vinden we belangrijk. Haal niet weg maar voeg toe.’ Ook werd de behoefte aan een gebouw voor verengingen gedeeld en het punt van aandacht voor meer sociale veiligheid meegegeven.

Gemeente Almere was aanwezig met verschillende disciplines zoals: wonen, verkeer, ruimtelijke ordening, economische zaken en  communicatie. Het was een inloop dus mensen konden komen wanneer ze wilden.

Wat doen wij met alle inzichten?
Alle inbreng van geeltjes, gesprekken en formulieren zijn samengevoegd in dit document

Alle opmerkingen en punten van kritiek over de avond zelf nemen wij ter harte en gebruiken wij bij het organiseren van een volgende bijeenkomst. 

De volgende bijeenkomst is begin 2020, naar verwachting januari of februari 2020.  Er komt dan een inloopavond waar u een toelichting kunt krijgen op de concept-gebiedsvisie en waar u uw reactie kunt inbrengen en/of achterlaten

Wilt u op de hoogte blijven?
Aanmelden digitale nieuwsbrief

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.