Skip to content

De Wierden

Plattegrond van De Wierden

Er gebeurt veel en er staat nog veel te gebeuren in de Wierden. Op bovenstaande kaart staan alle nieuwbouwactiviteiten aangegeven.

Het toevoegen van woningen in De Wierden hoort bij een serie maatregelen om de wijk te verbeteren. In 2012 spraken De Alliantie, Ymere en gemeente Almere af om van de Wierden een aantrekkelijke wijk te maken voor huidige en nieuwe bewoners. Deze afspraken zijn onderdeel van de integrale wijkaanpak (IWA). Meer verschillende typen woningen zijn nodig om bijvoorbeeld ouderen een beter passend huis te bieden of juist om jonge gezinnen meer mogelijkheden te geven om in de buurt te komen wonen.

Bij de betaalbare woonprojecten in De Wierden krijgen Havenaren voorrang bij de toewijzing van woningen. Naast nieuwbouw zijn de Alliantie en Ymere bezig om hun bestaande woningen op te knappen. Daarover worden huurders apart geïnformeerd.

1. Kornwierde

Tuinhuis: 27 woningen opgeleverd. In januari 2018 werd het Tuinhuis symbolisch geopend met het planten van bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners met elkaar hebben ontworpen. Het appartementengebouw met 27 woningen is door de Alliantie gerealiseerd en via Woningnet inmiddels helemaal verhuurd. 

Het Tuinhuis heeft de Architectuurprijs Almere 2018 gewonnen. De vakjury was zeer te spreken over dit ontwerp.

2. Hart van de Wierden

In uitvoering. Begin 2019 worden 58 woningen opgeleverd gericht op de woonwensen uit de buurt. Zo komt er bijvoorbeeld ruimte voor senioren en starters met een zorgvraag. Hier kunt u een impressie van het ontwerp bekijken. 

Direct omwonenden kunnen overlast ervaren van de bouwactiviteiten. In de omgeving worden extra (tijdelijke) parkeerplekken aangelegd omdat bestaande plekken tijdens de bouw niet beschikbaar zijn. De plekken zijn op deze kaart aangegeven

3. Kimwierde

Start bouw van 40 appartementen door Ymere in de tweede week van december. Deze appartementen zijn aantrekkelijk voor ouderen uit Haven en zorgen zo voor doorstroming. Meer informatie leest u hier. Met een klankbordgroep heeft meegedacht over de inrichting van het Kimwierdepark. Het inrichtingsplan is bijna gereed. 

4. Gymzaal De Wierden (Kimwierde/Zandwierde)

 

Gymzaal De Wierden aan de Kimwierde 55 wordt gesloopt. Zo ontstaat er ruimte om in opdracht van wooncorporatie De Alliantie circa 22 appartementen te bouwen. De sloop, start naar verwachting begin april en duurt ongeveer 6 weken. Voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Eind 2019 of begin 2020 start de bouw van de nieuwe appartementen.  

5. Leemwierde

De plek waar nu gezondheidscentrum West staat is ook aangewezen als bouwlocatie. Plannen hiervoor moeten nog ontwikkeld worden.