De Wierden

De Wierden is in beweging. Er gebeurt veel en er staat nog veel te gebeuren. De locatie en status van een aantal activiteiten op de lange en korte termijn zijn op deze kaart aangegeven.  

Dit jaar zijn de nieuwe woningen aan de Kornwierde, het Tuinhuis, bewoond. En inmiddels is aannemer Friso Bouwgroep in het Hart van de Wiedengestart met de bouw van twee nieuwe woongebouwen. Dit zijn belangrijke mijlpalen voor de buurt die deel uitmaken van een groter plan om De Wierden te vernieuwen.

Tuinhuis aan de Kornwierde
 *update 25 januari 2018*
Op woensdag 24 januari werd het Tuinhuis symbolisch geopend met het planten van bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners met elkaar hebben ontworpen. Het appartementengebouw met 27 woningen is door de Alliantie gerealiseerd en via Woningnet inmiddels helemaal verhuurd.

In maart en april wordt de omgeving ingericht. De weg van Leemwierde naar Kornwierde wordt een stukje verlegd en de nieuwe Mesurierbrug zal uiteindelijk open gesteld worden voor alle verkeer tussen De Wierden en De Laren. Ook de groeninrichting wordt verder afgerond. Naar verwachting is de gehele inrichting voor de zomer in 2018 klaar.

Hart van de Wierden
Waar eerst buurtcentrum Wierdendok, de supermarkt en de Wierwinde stonden, worden in totaal 58 appartementen verdeeld over twee gebouwen gebouwd. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een aantal woonwensen uit de buurt. Zo komen er speciaal ingedeelde appartementen voor senioren en aangepaste woningen waaruit men ook kan werken. Tot slot zijn er kleine starterswoningen gepland voor mensen met een zorgvraag.

Hier kunt u een impressie van het ontwerp bekijken. 

Tussen de twee gebouwen in komt een tuin en ook de ruimte rondom wordt opnieuw ingericht. De bouw is in november 2017 gestart. Naar verwachting zijn de woningen eind 2018 klaar. Inschrijven voor deze woningen gaat via Woningnet.

Direct omwonenden kunnen overlast ervaren van de bouwactiviteiten. In de omgeving worden extra (tijdelijke) parkeerplekken aangelegd omdat bestaande plekken tijdens de bouw niet beschikbaar zijn. De plekken zijn op deze kaart aangegeven.

Andere projecten in De Wierden
Er zijn nog vier locaties waar volgens het bestemmingsplan De Laren-De Wierden gebouwd kan worden. Deze projecten zijn nog niet zover om werkelijk gebouwd te worden, maar zijn wel in ontwikkeling. Op het grasveld van de Kimwierde worden in opdracht van Ymere appartementen gebouwd. Bij het maken van de plannen is een klankbordgroep met buurtbewoners betrokken geweest. Zij krijgen binnenkort samen met de andere omwonenden de conceptplannen als eerste te zien. Naast de bouw van een woongebouw wordt het grasveld ook opnieuw ingericht. Bewoners uit heel De Wierden mogen meedenken bij het maken van de plannen daarvoor.

Mogelijkheden Zandwierde en Leemwierde in onderzoek

Ymere, De Alliantie en gemeente Almere zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor nieuwbouw in de Zandwierde (waar nu de gymzaal staat) en de Leemwierde (waar nu Gezondheidscentrum West staat). Bij de start van het ontwerpproces voor deze nieuwbouw worden de omwonenden betrokken. De Hoekwierde, heeft de woonbestemming gekregen, maar is nu niet in ontwikkeling. Een beslissing van de gemeenteraad wordt afgewacht om te weten of de geplande woningen van de Hoekwierde gebouwd kunnen worden in het plan voor de Kustzone Almere Haven.

De integrale wijkaanpak
Het toevoegen van woningen in De Wierden hoort bij een serie maatregelen om de wijk te verbeteren. In 2012 spraken De Alliantie, Ymere en gemeente Almere af om van De Wierden een aantrekkelijke wijk te maken voor huidige en nieuwe bewoners. Deze afspraken zijn onderdeel van de integrale wijkaanpak (IWA). Meer verschillende typen woningen zijn nodig om bijvoorbeeld ouderen een beter passend huis te bieden of juist om jonge gezinnen meer mogelijkheden te geven om in de buurt te komen wonen. Bij de betaalbare woonprojecten in De Wierden krijgen Havenaren voorrang bij de toewijzing van woningen. Naast nieuwbouw zijn de Alliantie en Ymere bezig om hun bestaande woningen op te knappen. Daarover worden huurders apart geïnformeerd.