De Wierden

Wie in De Wierden woont of De Wierden bezoekt ziet dat de wijk aan het opknappen is. Door het groot onderhoud ziet de wijk er weer goed uit en ook bewonersinitiatieven krijgen steeds meer vorm. Ondanks deze positieve ontwikkelingen valt er nog genoeg te verbeteren.

Vandaar dat de Alliantie, Ymere en gemeente Almere afspraken hebben gemaakt om de komende acht jaar samen te werken aan een wijk waar men aangenaam woont en waar nieuwe gezinnen in de toekomst een thuis zullen vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.
De kracht van de samenwerking zit in de aandacht voor zowel de mensen van De Wierden als voor de huizen, straten en voorzieningen. Het totale pakket dat de Integrale Wijkaanpak wordt genoemd. Net als in de afgelopen jaren willen de Alliantie, Ymere en de gemeente hierin samen met bewoners optrekken.