Skip to content

De Wierden

Er gebeurt veel en er staat nog veel te gebeuren in de Wierden. Op bovenstaande kaart staan alle nieuwbouwactiviteiten aangegeven.

Het toevoegen van woningen in De Wierden hoort bij een serie maatregelen om de wijk te verbeteren. In 2012 spraken De Alliantie, Ymere en gemeente Almere af om van de Wierden een aantrekkelijke wijk te maken voor huidige en nieuwe bewoners. Deze afspraken zijn onderdeel van de integrale wijkaanpak (IWA). Meer verschillende typen woningen zijn nodig om bijvoorbeeld ouderen een beter passend huis te bieden of juist om jonge gezinnen meer mogelijkheden te geven om in de buurt te komen wonen.

Bij de betaalbare woonprojecten in De Wierden krijgen Havenaren voorrang bij de toewijzing van woningen. Naast nieuwbouw zijn de Alliantie en Ymere bezig om hun bestaande woningen op te knappen. Daarover worden huurders apart geïnformeerd.

1. Kornwierde

Tuinhuis: 27 woningen opgeleverd. In januari 2018 werd het Tuinhuis symbolisch geopend met het planten van bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners met elkaar hebben ontworpen.

Het appartementengebouw met 27 woningen is door de Alliantie gerealiseerd en via Woningnet inmiddels helemaal verhuurd. 

Het Tuinhuis heeft de Architectuurprijs Almere 2018 gewonnen. De vakjury was zeer te spreken over dit ontwerp.

2. Hart van de Wierden

De bouw is afgerond en de  58 woningen zijn opgeleverd. Vooral  senioren en starters met een zorgvraag hebben hier een thuis gevonden  

De openbare ruimte pakt de gemeente in 2019 nog aan.

3. Kimwierde

De bouw van 40 appartementen voor  vooral ouderen uit Haven is in december klaar.  Vanaf eind 2019 wordt het Kimwierdepark heringericht.  Een klankbordgroep heeft meegedacht over de inrichting van het Kimwierdepark. Het Kimwierdepark wordt vooral voor het spelen van kinderen ingericht. Ook sporten en elkaar ontmoeten, voor alle leeftijden, is hier goed mogelijk na de herinrichting.  

Dit inrichtingsplan kunt u hier zien. 

Vanuit de klankbordgroep is ook het initiatief gekomen om een hondenspeelveld in De Wierden in te richten. Daarover volgt later meer informatie.

4. Het Santfort

Gymzaal De Wierden aan de Kimwierde 55 is gesloopt. De Alliantie Ontwikkeling gaat hier 22 koopappartementen bouwen onder de naam Het Santfort. De planning is dat de verkoop van de woningen in het voorjaar van 2020 start en de bouw in het najaar.

Een artistieke impressie van het gebouw kun u hier zien

5. Leemwierde

De plek waar nu gezondheidscentrum West staat is ook aangewezen als bouwlocatie.  Zorggroep Almere en de Alliantie hebben een plan voor dit gebied. Dit plan hopen wij begin 2020  te delen. Volgend najaar kan dan de bouw beginnen.