De Wierden

Wie in De Wierden woont of De Wierden bezoekt ziet dat de wijk aan het opknappen is. Door het groot onderhoud ziet de wijk er weer goed uit en ook bewonersinitiatieven krijgen steeds meer vorm. Ondanks deze positieve ontwikkelingen valt er nog genoeg te verbeteren.

Vandaar dat de Alliantie, Ymere en gemeente Almere afspraken hebben gemaakt om de komende acht jaar samen te werken aan een wijk waar men aangenaam woont en waar nieuwe gezinnen in de toekomst een thuis zullen vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.
De kracht van de samenwerking zit in de aandacht voor zowel de mensen van De Wierden als voor de huizen, straten en voorzieningen. Het totale pakket dat de Integrale Wijkaanpak wordt genoemd. Net als in de afgelopen jaren willen de Alliantie, Ymere en de gemeente hierin samen met bewoners optrekken.

Nieuwe fase bestemmingsplan De Wierden
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat De Wierden een wijk wordt met gevarieerde woningtypes. Een wijk die aantrekkelijk is voor huidige en nieuwe bewoners. Om dat te realiseren geeft het bestemmingsplan ruimte aan Ymere en De Alliantie om een deel van de bestaande woningen van op te knappen en aan te passen. Bovendien kunnen er na vaststelling van het bestemmingsplan ongeveer tweehonderd nieuwe woningen bijgebouwd worden in de segmenten die nu worden gemist. Dat zijn bijvoorbeeld gelijkvloerse moderne seniorenwoningen die niet te realiseren zijn door de bestaande woningen aan te passen. Zo wordt het mogelijk om binnen de wijk te verhuizen. De vrijgekomen gezinswoningen komen dan vrij voor startende gezinnen die graag in wijk willen wonen.  Bovendien geeft het bestemmingsplan de kans aan huiseigenaren om eenvoudiger de eigen woning aan te passen aan de (toekomstige) woonwensen.

De ter inzage termijn voor het ontwerp bestemmingsplan voor De Wierden is inmiddels voorbij. Veel bewoners en andere belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijzen duidelijk te maken. Het bestemmingsplan moet nu worden voorbereid om met een samenvatting van alle zienswijzen aan de gemeenteraad te worden voorgelegd ter besluitvorming. Na vaststelling door de gemeenteraad (al dan niet met wijzigingen) is het mogelijk om beroep tegen het bestemmingsplan aan te tekenen bij de Raad van State.

U kunt hier het overzicht van de bestemmingsplanprocedure lezen.