Direct naar paginainhoud

De afgelopen jaren zijn er met succes woningen toegevoegd in de Wierden. Voor een aantal locaties zijn er plannen.

Het toevoegen van woningen in De Wierden hoort bij een serie maatregelen om de wijk te verbeteren. In 2012 spraken De Alliantie, Ymere en gemeente Almere af om van de Wierden een aantrekkelijke wijk te maken voor huidige en nieuwe bewoners. Deze afspraken zijn onderdeel van de integrale wijkaanpak (IWA). Meer verschillende typen woningen zijn nodig om bijvoorbeeld ouderen een beter passend huis te bieden of juist om jonge gezinnen meer mogelijkheden te geven om in de buurt te komen wonen.

Bij de betaalbare woonprojecten in De Wierden krijgen Havenaren voorrang bij de toewijzing van woningen. Naast nieuwbouw zijn de Alliantie en Ymere bezig om hun bestaande woningen op te knappen. Daarover worden huurders apart geïnformeerd.

1. Kornwierde

Tuinhuis: 27 woningen opgeleverd. In januari 2018 werd het Tuinhuis symbolisch geopend met het planten van bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners met elkaar hebben ontworpen. 
 
Het Tuinhuis heeft de Architectuurprijs Almere 2018 gewonnen. De vakjury was zeer te spreken over dit ontwerp.

2. Hart van de Wierden

De bouw is afgerond en de  58 woningen zijn opgeleverd. Vooral  senioren en starters met een zorgvraag hebben hier een thuis gevonden.

3. Kimwierde

In de Kimwierde zijn 40 appartementen voor vooral oudere Havenaren toegevoegd. Bij het gebouw komt ook het Kimwierdepark. Een plek om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om te spelen. Een klankbordgroep heeft meegedacht over de inrichting van het Kimwierdepark. 

Download inrichtingsplan Kimwierde

Uit de klankbordgroep kwam de wens naar voren om hier een hondenspeelveld te maken en tegelijkertijd het verouderde plantsoen langs het fietspad op te knappen en te vernieuwen. Donker Groen BV gaat het nieuwe plantsoen en de hondenspeelplek aanleggen. Over het (sleutel)beheer en openingstijden van het hondenspeelveld zijn er afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemers gemaakt.

Download inrichtingsplan hondenparkje Kimwierde

4. Het Santfort

Gymzaal De Wierden aan de Kimwierde 55 is gesloopt. De Alliantie Ontwikkeling gaat hier 22 koopappartementen bouwen onder de naam Het Santfort. De planning is dat de verkoop van de woningen in het voorjaar van 2020 start en de bouw in het najaar.

Bekijk een artistieke impressie van het gebouw Het Santfort 

5. Leemwierde

De plek waar nu gezondheidscentrum West staat, is ook aangewezen als bouwlocatie. Zorggroep Almere en de Alliantie hebben een plan voor dit gebied. In het plan voor de Leemwierde is ruimte voor nieuwe sociale huurwoningen, koopwoningen en een zorggebouw.