Skip to content

Rozenwerf

Groot onderhoud Rozenwerf

De werkzaamheden van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in de Rozenwerf zijn klaar. Wij zijn blij dat alles goed is verlopen, mede dankzij het begrip en de flexibele opstelling van de bewoners. 

Bewonerswensen

We zijn gestart met het uitwerken van een ontwerp voor uw wijk, waarbij u als bewoner de mogelijkheid heeft gekregen uw ideeën kenbaar te maken. Het gaat daarbij om zaken als de invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. De wijk is immers uw leefomgeving, waar u prettig wilt wonen. Omdat wij graag wilden weten welke ideeën er onder de bewoners leven, is er op 28 november 2016 de eerste inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond konden bewoners hun vragen, suggesties en ideeën kwijt bij de medewerkers van de gemeente Almere en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Ook konden bewoners zich aanmelden voor de klankbordgroep. Het was een goede bezochte avond; mooi om te merken dat de bewoners zo betrokken zijn bij hun wijk.

Planning en inloopavonden

In het bouwteam van de gemeente en de aannemer zijn de ruim 120 suggesties en wensen van de bewoners besproken. Gezamenlijk is bekeken welke opgenomen konden worden in het ontwerp. Vervolgens hebben we het ontwerp met de klankbordgroep besproken. Tijdens de tweede inloopavond op maandag 13 maart 2017 hebben we het definitief ontwerp gepresenteerd. Daar hebben we ook uitgelegd welke ideeën we hebben meegenomen in het ontwerp en welke niet.

Om de bewoners over de werkzaamheden buiten te informeren, is op maandag 10 juli 2017 de derde inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond gaven medewerkers van de gemeente en Dusseldorp een toelichting op de planning en praktische zaken als planning en parkeren.

Documenten en tekeningen

Bij de documenten hiernaast is in de nieuwsbrieven meer informatie te vinden over de voorbereidingen en de uitvoering van het groot onderhoud Rozenwerf. Ook kunt u de tekeningen van het ontwerp bekijken. En wilt u meer weten over de planning van de werkzaamheden? De planning op hoofdlijnen is terug te vinden in de nieuwsbrief van juli 2017, die de bewoners van de Rozenwerf in hun brievenbus hebben ontvangen. De gedetailleerde planning is bij de documenten hiernaast te bekijken.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).