Skip to content

Goedewerf/Wittewerf

Werkzaamheden in de Goedewerf en Wittewerf

De werkzaamheden in de Goedewerf en Wittewerf zijn klaar. Wij zijn blij dat alles goed is verlopen, mede dankzij het begrip en de flexibele opstelling van de bewoners. Tijdens een van de overleggen met de klankbordgroep ontstond het idee om een soort gebruiksaanwijzing van de wijk te maken. Dat is echter vooral een opsomming van zaken zoals waar mag je wel of niet parkeren. Dit doet geen recht aan de werkzaamheden. Vandaar dat de gemeente Almere en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek op het idee gekomen zijn om een krant te maken, die huis-aan-huis in de Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf (die ook klaar is) wordt verspreid. We hopen dat u deze krant bewaart en nog eens kunt lezen wat er allemaal in uw wijk gebeurd is en waarom. Deze krant, die in september 2017 is verschenen, is ook te downloaden (in pdf) bij het onderdeel Documenten in de rechterkolom.

Ophogen voortuinen en achterpaden in opdracht van Ymere

Aannemer Dusseldorp heeft in opdracht van Ymere voor de huurders en de diverse VVE's de bestrating in de voortuin en eventueel de achterpaden opgehoogd. Concreet betekent dit dat het oude bestratingsmateriaal is opgenomen, de voortuin is opgehoogd met zand en het oude bestratingsmateriaal weer is aangebracht. Op de tekening “Werkzaamheden voor Ymere in Goedewerf en Wittewerf”, die hiernaast onder Documenten is terug te vinden, is in paars aangegeven waar werkzaamheden (ophogen voortuinen en achterpaden) rechtstreeks in opdracht van Ymere zijn uitgevoerd.

Ophogen voortuinen en achterpaden in opdracht van de Alliantie

Dusseldorp heeft ook in opdracht van de Alliantie in de Wittewerf de bestrating in de voortuinen bij de huurwoningen en de algemene achterpaden opgehoogd. Concreet betekent dit dat het oude bestratingsmateriaal is opgenomen, de tuin of het achterpad is opgehoogd met zand en er nieuw bestratingsmateriaal is aangebracht. Op de tekening "Werkzaamheden voor de Alliantie in Wittewerf" is in paars aangegeven waar Dusseldorp in opdracht van de Alliantie het ophogen van voortuinen en achterpaden heeft uitgevoerd.

Afvalinzameling

We hebben de schotten uit de duobakken verwijderd. De duobak is nu alleen nog voor het aanbieden van bioafval. Restafval brengt u naar een daarvoor bestemde ondergronds inzameldepot in de buurt.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).