Afvalinzameling: het nieuwe inzamelen

Afvalinzameling: het nieuwe inzamelen, de rest is afval

Afval scheiden is goed voor het milieu. Voor nu en in de toekomst. In ons afval zitten veel grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Om in Almere nog beter afval te scheiden richt de gemeente daarom met de komst van het groot onderhoud in de Werven de voorzieningen voor afvalinzameling opnieuw in. De gemeente Almere stapt over op het nieuwe inzamelen in de Werven.  Dit betekent dat u dicht bij huis uw bioafval (gft), plastic verpakkingen, blik en drinkkartons en kwijt kunt. Op een aantal locaties in de wijk plaatsen we ondergrondse inzameldepots (OID’s) het beetje restafval dat overblijft brengt u hier straks naar toe. 

Om u te helpen nog beter uw afval te scheiden, kunt u aan de rechterkant van deze pagina de flyer downloaden. Daarop kunt u zien wat in welke bak mag.  

Wat betekent dit voor u?

Hoogbouw

We gaan de voorzieningen aanpassen zodat u uw afval beter gescheiden kunt aanbieden. Dit betekent dat er OID’s komen voor plastic, blik en drankenkartons en bioafval . Ook zijn er aparte containers voor restafval.  Voorzieningen voor afvalinzameling die op eigen terrein staan verwijderen we tijdens de werkzaamheden van het groot onderhoud. Het beleid van de gemeente Almere is dat er geen afval wordt ingezameld op privaat (eigen) terrein. Deze vervangen we door OID’s op een andere plaats nabij uw complex.

Laagbouw

Woont u in laagbouw, dan heeft u verschillende afvalbakken. Het schot in uw duobak gaat eruit. Vanaf dat moment is deze afvalbak alleen voor het inzamelen van bioafval. De andere afvalbakken voor papier en plastic verpakkingen, blik en drankenkartons blijven onveranderd. Het restafval brengt u dan naar een centraal punt in de wijk.

Bepalen locaties ondergrondse containers

Bij het bepalen van de locaties van de OID’s  spelen veiligheid en bereikbaarheid een rol. Ook toetsen we een aantal technische aspecten zoals kabels en leidingen.  Vervolgens kijken we samen met u naar het gebruiksgemak. Ondergrondse containers die er al staan vullen we waar nodig aan. Samen met u kijken we naar het gebruiksgemak en nemen we suggesties van de bewoners mee in de locatiekeuze van de OID’s. 
We plaatsen containers voor grondstoffen (bioafval, plastic, blik en drankenkartons en papier) niet naast containers voor restafval. Er is gebleken dat een dergelijke samenstelling ten koste gaat van het scheiden van afval. Ook trekt dit meer dumpingen aan.

Monitoring

We onderzoeken wat de beste manier van afval scheiden én inzamelen is. Voor de borging van het proces meten we niet alleen de scheidingsresultaten maar ook de mate van vervuiling.  De gemeente Almere zet daarmee in op het dynamisch uitvoeren van haar afvalinzameltaken. Dit betekent dat we scherp zijn op het aanbod en beheer van het afval en de scheidingsresultaten. De frequenties van het legen van de ondergrondse inzameldepots stemmen we af op het aanbod van afval en grondstoffen.
Op maandag, woensdag en vrijdag is er altijd iemand van de gemeente Almere in de wijk aanwezig. Zij zijn daar om met bewoners te praten, maar doen tegelijk een ronde door de wijk om te kijken hoe de ondergrondse inzameldepots erbij staan.

Wat kunt u zelf doen?

Samen met u willen we graag dat de ruimte rond de nieuwe voorzieningen schoon en veilig blijft. Zet uw afval niet naast de container neer, ook als er al afval staat. Afval naast de OID’s plaatsen zorgt voor overlast en trekt ongedierte aan. Is een OID vol of stuk, of staat er afval naast, meld dit bij de gemeente via telefoonnummer 14 036 of via www.almere.nl/melding. Heeft u afval dat niet in de afvalbakken of in een OID past, breng dit naar een recyclingperron of maak een afspraak voor het ophalen van grofvuil.