Skip to content

Achterwerf

Groot onderhoud Achterwerf

De werkzaamheden in de Achterwerf zijn klaar. Wij zijn blij dat alles goed is verlopen, mede dankzij het begrip en de flexibele opstelling van de bewoners. Tijdens een van de overleggen met de klankbordgroep ontstond het idee om een soort gebruiksaanwijzing van de wijk te maken. Dat is echter vooral een opsomming van zaken zoals waar mag je wel of niet parkeren. Dit doet geen recht aan de werkzaamheden. Vandaar dat de gemeente Almere en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek op het idee gekomen zijn om een krant te maken, die huis-aan-huis in de Achterwerf, Goedewerf en Wittewerf (die ook klaar zijn) wordt verspreid. We hopen dat u deze krant bewaart en nog eens kunt lezen wat er allemaal in uw wijk gebeurd is en waarom. Deze krant, die in september 2017 is verschenen, is ook te downloaden (in pdf) bij het onderdeel Documenten in de rechterkolom.  

Bewonerswensen en inloopavonden

Om de bewoners te informeren over het groot onderhoud zijn er in de afgelopen periode drie inloopavonden georganiseerd. Tijdens de eerste avond op woensdag 20 april 2016 waren medewerkers van de gemeente Almere en de aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aanwezig om de bewoners van de Achterwerf meer te vertellen over het groot onderhoud. Ook konden de bewoners vragen stellen en hun wensen en ideeën kenbaar maken. Meer dan 60 ingevulde formulieren zijn ingeleverd. Goed om te merken dat de bewoners zo betrokken zijn bij hun wijk.

Het bouwteam heeft, mede in overleg met de klankbordgroep, bekeken welke wensen en ideeën van de bewoners in het ontwerp verwerkt konden worden. Dit ontwerp is tijdens de tweede inloopavond op 15 juni 2016 gepresenteerd, waarbij is toegelicht welke wensen binnen de projectkaders te realiseren zijn. Na verwerking van de opmerkingen, die tijdens de tweede inloopavond zijn gemaakt, is het ontwerp nu definitief en kunnen de werkzaamheden starten.  

Om de bewoners over de werkzaamheden buiten te informeren, is op 19 september 2016 de derde inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond gaven medewerkers van de gemeente en Dusseldorp een toelichting op de planning en praktische zaken als parkeren.

Documenten en tekeningen

Bij de documenten hiernaast is in de nieuwsbrieven meer informatie te vinden over de voorbereidingen en de uitvoering van het groot onderhoud Achterwerf. Ook kunt u de tekeningen bekijken, zowel van de huidige situatie als van het nieuwe ontwerp. En wilt u meer weten over de planning van de werkzaamheden? De planning op hoofdlijnen is terug te vinden in de nieuwsbrief van september 2016, die de bewoners van de Achterwerf ook in hun brievenbus ontvangen. De gedetailleerde planning is bij de documenten hiernaast te bekijken.

Op de tekeningen "Nieuwe bestrating en groen Achterwerf - deel 1 en 2" zijn ook de voorlopige locaties van de ondergrondse containers aangegeven, zoals ze op het moment van afronden van de tekeningen bekend waren. De definitieve locaties zijn inmiddels bekend en terug te vinden op de tekening "Definitief ontwerp locaties afvalinzameling".

Gewijzigd plan OID's Achterwerf

Vanwege kabels en leidingen blijkt het niet mogelijk te zijn om het oorspronkelijke ontwerp uit te voeren. Dit is helaas pas laat in het proces duidelijk geworden en niet goed gecommuniceerd. Daarvoor bieden we onze excuses aan. Om het gekozen ontwerp zoveel mogelijk in stand te houden, hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen. Er komt nu een duo-OID voor bioafval en plastic, blik en drankenkartons (PMD) bij de achterste flat. De glascontainer gaat ook naar de achterste flat. De rest van het plan blijft ongewijzigd. Op het kaartje is de nieuwe situatie te zien.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).