Achterwerf

Groot onderhoud Achterwerf

De voorbereidingen voor het groot onderhoud van de Achterwerf zijn klaar en op 10 oktober 2016 zijn de werkzaamheden buiten van start gegaan.

Om de bewoners te informeren over het groot onderhoud zijn er in de afgelopen periode drie inloopavonden georganiseerd. Tijdens de eerste avond op woensdag 20 april 2016 waren medewerkers van de gemeente Almere en de aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aanwezig om de bewoners van de Achterwerf meer te vertellen over het groot onderhoud. Ook konden de bewoners vragen stellen en hun wensen en ideeën kenbaar maken. Meer dan 60 ingevulde formulieren zijn ingeleverd. Goed om te merken dat de bewoners zo betrokken zijn bij hun wijk.

Het bouwteam heeft, mede in overleg met de klankbordgroep, bekeken welke wensen en ideeën van de bewoners in het ontwerp verwerkt konden worden. Dit ontwerp is tijdens de tweede inloopavond op 15 juni 2016 gepresenteerd, waarbij is toegelicht welke wensen binnen de projectkaders te realiseren zijn. Na verwerking van de opmerkingen, die tijdens de tweede inloopavond zijn gemaakt, is het ontwerp nu definitief en kunnen de werkzaamheden starten.  

Om de bewoners over de werkzaamheden buiten te informeren, is op 19 september 2016 de derde inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond gaven medewerkers van de gemeente en Dusseldorp een toelichting op de planning en praktische zaken als parkeren.

Documenten en tekeningen

Bij de documenten hiernaast is in de nieuwsbrieven meer informatie te vinden over de voorbereidingen en de uitvoering van het groot onderhoud Achterwerf. Ook kunt u de tekeningen bekijken, zowel van de huidige situatie als van het nieuwe ontwerp. En wilt u meer weten over de planning van de werkzaamheden? De planning op hoofdlijnen is terug te vinden in de nieuwsbrief van september 2016, die de bewoners van de Achterwerf ook in hun brievenbus ontvangen. De gedetailleerde planning is bij de documenten hiernaast te bekijken.

Op de tekeningen "Nieuwe bestrating en groen Achterwerf - deel 1 en 2" zijn ook de voorlopige locaties van de ondergrondse containers aangegeven, zoals ze op het moment van afronden van de tekeningen bekend waren. De definitieve locaties zijn inmiddels bekend en terug te vinden op de tekening "Definitief ontwerp locaties afvalinzameling".

Gewijzigd plan OID's Achterwerf

Vanwege kabels en leidingen blijkt het niet mogelijk te zijn om het oorspronkelijke ontwerp uit te voeren. Dit is helaas pas laat in het proces duidelijk geworden en niet goed gecommuniceerd. Daarvoor bieden we onze excuses aan. Om het gekozen ontwerp zoveel mogelijk in stand te houden, hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen. Er komt nu een duo-OID voor bioafval en plastic, blik en drankenkartons (PMD) bij de achterste flat. De glascontainer gaat ook naar de achterste flat. De rest van het plan blijft ongewijzigd. Op het kaartje is de nieuwe situatie te zien.

Inloopuur

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden organiseert Dusseldorp een wekelijks inloopuur op de woensdag van 15.00 tot 16.00 uur. Marcel Veenbrink, de uitvoerder van Dusseldorp, is dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Het wekelijkse inloopuur is in de woning aan de Wittewerf 73, waar het project informatiepunt zich bevindt.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).