Skip to content

Groot onderhoud De Werven

Groot onderhoud De Werven

De Werven is een van de oudste wijken van de stad. De openbare ruimte in de wijk is aan een opknapbeurt toe daarom gaan we 'groot onderhoud' in de wijk doen. Bij het groot onderhoud knappen we de openbare ruimte in de wijk op. Straten en stoepen die verzakt zijn, worden opgehoogd. Het groen, dus de bomen en planten in de wijk, wordt beoordeeld en waar nodig vervangen of weggehaald. Speelplekken worden opgeknapt en verlichting hersteld. Daarnaast kijken we ook, samen met de bewoners van De Werven, of we het ontwerp kunnen verbeteren. Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voert het groot onderhoud uit. 

Werken in fases

Niet alle Werven worden tegelijk opgeknapt. Dat doen we in fases, wijk voor wijk. Op dit moment zijn de Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf klaar en zijn we aan het werk in de Rozenwerf. Voor de Stadswerf en Parkwerf zijn we begonnen met de werkzaamheden voor het ontwerp. Daarna volgen de andere Werven. Op de pagina’s van deze Werven vindt u meer informatie over het groot onderhoud.

Herinrichting parkeerplaats Plaats

De parkeerplaats Plaats in de Werven wordt opnieuw ingericht. In de nieuwe inrichting komt meer ruimte voor de groenvakken, waardoor de parkeerplaats een groener aangezicht krijgt. Ook komt er bestrating in verschillende kleuren voor de rijbaan, de parkeerplaatsen en de voetpaden. Hierdoor wordt de parkeerplaats overzichtelijker. Aannemer Dusseldorp gaat de bestrating vernieuwen en er worden nieuwe bomen geplant. In december 2018 is tijdens een inloopavond voor omwonenden het ontwerp van de nieuwe parkeerplaats gepresenteerd en toegelicht. Mede op basis van de opmerkingen is het ontwerp verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp. Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden zijn de bomen, die helaas niet konden blijven staan, verwijderd. De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. We verwachten dat de werkzaamheden buiten eind april 2019 starten en ongeveer 10 weken gaan duren. Uiteraard informeren we de omwonenden over deze werkzaamheden. Het ontwerp van de nieuwe parkeerplaats Plaats is te bekijken onder het kopje Documenten.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).

Afvalinzameling

Afval scheiden is goed voor het milieu. Voor nu en in de toekomst. In ons afval zitten veel grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Om in Almere nog beter afval te scheiden richt de gemeente daarom met de komst van het groot onderhoud in de Werven de voorzieningen voor afvalinzameling opnieuw in, in de Goedewerf, Wittewerf, Achterwerf en Rozenwerf. De gemeente Almere stapt over op het nieuwe inzamelen in de Werven. Dit is onderdeel van een aantal proeven in een aantal wijken in Almere met verschillende manieren van afvalinzamelen. Dit betekent dat u dicht bij huis uw bioafval (gft), plastic verpakkingen, blik en drinkkartons en kwijt kunt. Op een aantal locaties in de wijk plaatsen we ondergrondse inzameldepots (OID’s). Het beetje restafval dat overblijft brengt u hier straks naar toe.  Kijk wat dit voor u betekent.

in de loop van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit, onder andere op basis van de resultaten van de proeven, welke manier van afval inzamelen in Almere breed uitgerold wordt. Tot die tijd blijft in de Goedewerf, Wittewerf, Rozenwerf en Achterwerf het nieuwe inzamelen het systeem. Voor de Stadswerf, Parkwerf en Schoolwerf blijft het inzamelsysteem zoals dat nu is.