Skip to content

Groot onderhoud De Werven

Groot onderhoud De Werven

De Werven is een van de oudste wijken van de stad. De openbare ruimte in de wijk was aan een opknapbeurt toe. Daarom hebben de gemeente Almere en aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in de periode 2015-2019 groot onderhoud in de wijk uitgevoerd. Daarbij is de openbare ruimte in de wijk opgeknapt en zijn verzakte straten en stoepen opgehoogd. Het groen, dus de bomen en planten in de wijk, is beoordeeld en waar nodig vervangen of weggehaald. Speelplekken zijn opgeknapt en de verlichting is hersteld. Gezien de grootte van de wijk is de Werven in fases opgeknapt, wijk voor wijk.

Inbreng van bewoners

Bijzonder bij de aanpak van het groot onderhoud: de bewoners van De Werven konden in de ontwerpfase tijdens inloopavonden suggesties doen voor de inrichting. Samen met een klankbordgroep van bewoners hebben de gemeente en Dusseldorp deze ideeën bekeken en waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Om de overlast tijdens de uitvoering zo minimaal mogelijk te houden, is er regelmatig overlegd met de klankbordgroep over de werkzaamheden en planning. Mede dankzij het begrip en de flexibele opstelling van de bewoners is alles goed verlopen. 

Krant verschenen na afronding werkzaamheden

Tijdens een van de overleggen met de klankbordgroep ontstond het idee om een soort gebruiksaanwijzing van de wijk te maken. Dat is echter vooral een opsomming van zaken zoals waar mag je wel of niet parkeren. Dit doet geen recht aan de werkzaamheden. Vandaar dat de gemeente Almere en Dusseldorp op het idee gekomen zijn om een krant te maken, na afronding van de werkzaamheden in de Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf huis-aan-huis is verspreid. We hopen dat u deze krant bewaart en nog eens kunt lezen wat er allemaal in uw wijk gebeurd is en waarom. Deze krant, die in september 2017 is verschenen, is ook te downloaden (in pdf) bij het onderdeel Documenten in de rechterkolom.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).

Afvalinzameling

Afval scheiden is goed voor het milieu. Voor nu en in de toekomst. In ons afval zitten veel grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Om in Almere nog beter afval te scheiden richt de gemeente daarom met de komst van het groot onderhoud in de Werven de voorzieningen voor afvalinzameling opnieuw in, in de Goedewerf, Wittewerf, Achterwerf en Rozenwerf. De gemeente Almere stapt over op het nieuwe inzamelen in de Werven. Dit is onderdeel van een aantal proeven in een aantal wijken in Almere met verschillende manieren van afvalinzamelen. Dit betekent dat u dicht bij huis uw bioafval (gft), plastic verpakkingen, blik en drinkkartons en kwijt kunt. Op een aantal locaties in de wijk plaatsen we ondergrondse inzameldepots (OID’s). Het beetje restafval dat overblijft brengt u hier straks naar toe.  Kijk wat dit voor u betekent.

in de loop van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit, onder andere op basis van de resultaten van de proeven, welke manier van afval inzamelen in Almere breed uitgerold wordt. Tot die tijd blijft in de Goedewerf, Wittewerf, Rozenwerf en Achterwerf het nieuwe inzamelen het systeem. Voor de Stadswerf, Parkwerf en Schoolwerf blijft het inzamelsysteem zoals dat nu is.