Skip to content

De Werven

De Werven is de oudste wijk van Almere Haven, gebouwd in de periode van 1977 tot 1980. De wijk heeft veel rijwoningen, hoekwoningen en portiekflats waarvan de meeste huurwoningen zijn (60%). De Werven bevindt zich ten noordoosten van het centrum van Almere Haven. In het Stadswerfpark bevindt zich Speelhaven, een grote speeltuin. Aan de Wittewerf is een volkstuin te vinden.

Bewonersbijeenkomst 18 december

Belangstellenden zijn maandag geïnformeerd over het Stadswerfpark. Het concept-inrichtingsplan voor het gebied rondom de nieuwe sporthal werd over het algemeen positief ontvangen. Diverse bewoners deden zelf ook suggesties, onder meer over het verwijderen van bomen achter hun omdat ze te groot zijn geworden en daardoor teveel schaduw leveren. Ook ziet men er graag een pad het park in bij.

De uitvoering van de inrichting gebeurt tegelijkertijd met het groot onderhoud van komend jaar. Daarna wordt pas nagedacht over woningbouw op het terrein van het voormalige zwembad en de gehele aanpak van het park. Dat gebeurt in overleg met bewoners.