Skip to content

Vervanging Houten beschoeiingen Schapenmeent

Vervanging houten beschoeiingen Schapenmeent

In opdracht van de Gemeente Almere vervangt Willemsen Infra B.V. houten beschoeiingen rondom een aantal woningen in de Schapenmeent. Ook worden er delen van de Schapenmeent opnieuw bestraat.

Wat gaan we doen

De houten beschoeiingen worden verwijderd en vervangen door betonelementen. Dit heeft als voordeel dat er een langere levensduur wordt gecreëerd en er minder onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Nadat de elementen vervangen zijn, wordt de bestrating weer op de juiste hoogte aangebracht.

Locaties werkzaamheden

Hiernaast vindt u een kaartje waarop de locaties van de werkzaamheden zijn gemarkeerd. Met blauw is aangegeven waar de houten beschoeiingen worden vervangen. De roze delen worden opnieuw bestraat.

Planning

De werkzaamheden starten eind augustus 2018 en zijn naar verwachting voor het eind van het jaar afgerond. Bewoners worden tijdig op de hoogte gesteld wanneer er voor hun huis gewerkt wordt. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan enige overlast worden ervaren.