Skip to content

Transformatie Ambachtsmark

Stand van zaken Ambachtsmark

Door bestuurlijke wisselingen heeft het college van burgemeester en wethouders nog geen besluit genomen over de gebiedsvisie Ambachtsmark. 

De planning is dat het College dat wel op korte termijn gaat doen. Een aantal mijlenpalen die zijn geweest en die nog gaan komen delen wij graag met u .. 

Waarom een gebiedsvisie?

Oorspronkelijk is de Ambachtsmark een bedrijventerrein, maar het gebied is ook aantrekkelijk om woningen te maken. Bijvoorbeeld in leegstaande bedrijfspanden, door bovenop bestaande panden te bouwen of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen. Bedrijvigheid in het gebied koesteren wij, dus ook daar blijft ruimte voor. Een deel van de Ambachtsmark zou dus kunnen transformeren naar een gebied met bedrijvigheid, betaalbare woningen en een aantrekkelijke buitenruimte. 

Omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan een visie die dit mogelijk kan maken. Ook heeft een aantal bewoners uit de Rozenwerf met wethouder Julius Lindenbergh gesproken over de onderwerpen hoogte, geluid.

Op deze pagina over de Ambachtsmark is aan de rechterkant meer over het participatieproces en is de gebiedsvisie te lezen die aan het college wordt voorgelegd.

Raad gaat in gesprek over de visie 

Als het college de gebiedsvisie heeft vastgesteld, wordt de gebiedsvisie gedeeld via een nieuwsbrief en op deze pagina. 

In die gebiedsvisie zijn reacties van belanghebbenden zoveel mogelijk verwerkt. Als reacties niet verwerkt zijn geven wij ook aan waarom dat niet is gedaan. 

Over de gebiedsvisie gaat de gemeenteraad vervolgens in gesprek op de Politieke Markt. Wanneer en hoe dit gaat gebeuren is niet bekend. De Corona-maatregelen maakt de planning nog onzekerder.

Tijdens de bespreking op de politieke markt kan men inspreken en kunnen belanghebbenden nogmaals aangeven wat me aanspreekt in de visie en waar men zich zorgen over maakt.  

Na bespreking in de Raad  

Na de bespreking stemt de gemeenteraad de gebiedsvisie op een ander moment vast of geeft aan dat er wijzigingen moeten plaats vinden. Deze data delen wij zodra deze bekend zijn.  

Na vaststelling door de Raad  

Als de visie is vastgesteld kunnen er vergunningen worden aangevraagd om een combinatie van wonen en werken op de Ambachtsmark mogelijk te maken.  

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.