Skip to content

Groot onderhoud De Marken

Groot onderhoud De Marken

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud in De Marken. Tijdens deze voorbereidingen is gebleken dat er nader onderzoek nodig is naar de staat van het riool. In heel Almere liggen PVC riolen voor de afvoer van vuil water, ook in De Marken. Dit materiaal wordt in Nederland (en daarbuiten) nog niet zo lang toegepast. De levensduur van het materiaal is meestal langer dan 60 jaar, maar dit kan soms korter zijn.

Onderzoek riool

Er loopt nu een onderzoek om te bepalen of het riool meegenomen moet worden bij het komende groot onderhoud, of dat het riool nog mee kan tot een volgend groot onderhoud (over ongeveer 25 a 30 jaar). Daarnaast onderzoeken we hoe we gelijk met het groot onderhoud afstroomproblemen en stankklachten kunnen verhelpen.

Minimale overlast en kosten

We willen werkzaamheden aan het riool altijd meenemen bij een groot onderhoud, omdat het tussentijds vervangen van het riool zorgt voor veel meer overlast in de wijk en voor veel hogere kosten.

Uitkomsten en gevolgen voor groot onderhoud

We verwachten de uitkomsten van het onderzoek en wat dit betekent voor het groot onderhoud in De Marken na de zomer te kunnen delen. Wij zullen u dan informeren via deze site. Voor vragen over het groot onderhoud kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 036 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur) of almere.nl/contactformulier. Vermeld daarbij als onderwerp groot onderhoud De Marken.