Groot onderhoud De Marken

In mei 2019 hebben wij u geïnformeerd dat er bij de voorbereidingen voor het groot onderhoud verder onderzoek nodig was naar de staat van het riool. Inmiddels is het onderzoek afgerond en kunnen we u meer vertellen over de werkzaamheden in uw wijk.

Tijdens het groot onderhoud pakken wij de volledige openbare ruimte aan. Denk hierbij aan het aanpassen en herstellen van de parkeergelegenheden, bestrating, groen, bomen en speelmogelijkheden. Zo past de wijk na het groot onderhoud weer in het straatbeeld van tegenwoordig en is geschikt voor de komende dertig jaar.

Uitbreiding werkzaamheden

Uitbreiding werkzaamheden groot onderhoud De Marken Het geplande groot onderhoud heeft in 2020 meer voorbereidingstijd nodig. Deze tijd is nodig omdat uit het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de huidige riolering helaas niet voldoende is om nog minimaal 30 jaar mee te gaan.

Daar waar het kan, zal de gemeente zoveel mogelijk werkzaamheden combineren om extra overlast te voorkomen voor bewoners en zo efficiënt mogelijk te werken.

Rioleringsonderzoek

Uit de onderzoeken blijkt dat we alle rioolputten moeten gaan vervangen. Ook alle verbindingen van de putten naar de rioolbuizen zijn aan vervanging toe. Als bijvoorbeeld een verbinding lekt, dan kan de straat verzakken, maar ook de ondergrond vies worden.

In De Marken liggen riolen van PVC voor de afvoer van vuil water van de huizen. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bestaande PVC riolering niet voldoende is om na het groot onderhoud nog minimaal 30 jaar mee te gaan. De voorbereidingen voor deze vervanging vergt tijd, ook vanwege de mogelijke gevolgen voor de andere kabels en leidingen die in de grond liggen.

Hoe verder

Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen wanneer de werkzaamheden beginnen. Zodra wij het weten, informeren we u verder over de planning. Wat betekent dit nu voor u? Voorlopig hoeft u nog niets te doen.

Informatie

Vragen kunt u stellen via het contactformulier. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Als u het onderwerp ‘groot onderhoud De Marken’ erbij vermeldt, kunnen we u beter helpen.