Skip to content

De Marken

De Marken is een ruim opgezette wijk. De wijk is gelegen aan de noordoostkant van Haven en wordt begrensd door de Noorder- en Oosterdreef aan de westkant, de groenstructuur aan de oostkant en Sportpark De Marken aan de zuidkant. Aan noordkant wordt de begrenzing gevormd door het bedrijventerrein De Steiger.

De Dubbeldekker
Het voormalige schoolgebouw van OBS De Dubbeldekker wordt al enkele jaren niet meer als schoolgebouw gebruikt en kwam daarom voor omvorming in aanmerking. Uit onderzoek bleek dat verbouwen van het huidige pand tot woningen niet mogelijk is, daarom gekozen voor nieuwbouwwoningen.

Hier leest u daar meer over

Ontwikkelingen op de Ambachtsmark 

Het bedrijventerrein Ambachtsmark is een binnenstedelijk en vrij rustig gebied, met een groene uitstraling. Enkele panden hier staan leeg of komen leeg te staan, en zijn geschikt voor transformatie tot woningen. Bovendien is de gemeente groot onderhoud aan de buitenruimte aan het voorbereiden. We willen een gevarieerd gebied met woningen, kantoren/bedrijven, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur plannen. Daarnaast is dit een kans om de leefbaarheid te verbeteren.

Hier leest u daar meer over