De Marken

De Marken is een ruim opgezette wijk. De wijk is gelegen aan de noordoostkant van Haven en wordt begrensd door de Noorder- en Oosterdreef aan de westkant, de groenstructuur aan de oostkant en Sportpark De Marken aan de zuidkant. Aan noordkant wordt de begrenzing gevormd door het bedrijventerrein De Steiger.

De Dubbeldekker

Het voormalige schoolgebouw van OBS De Dubbeldekker is gesloopt. Er worden ongeveer 20 grondgebonden seniorenwoningen gebouwd.

Ontwikkelingen op de Ambachtsmark

Het bedrijventerrein Ambachtsmark is een binnenstedelijk en vrij rustig gebied, met een groene uitstraling. Enkele panden hier staan leeg of komen leeg te staan, en zijn geschikt voor transformatie tot woningen. Bovendien is de gemeente groot onderhoud aan de buitenruimte aan het voorbereiden. We willen een gevarieerd gebied met woningen, kantoren/bedrijven, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur plannen. Daarnaast is dit een kans om de leefbaarheid te verbeteren. Lees meer over transformatie De Marken