Participatie

Burgers betrokken bij maken van plannen De Laren

Voor het ontwikkelen van de plannen voor De Laren zijn bewoners vanaf 2008 betrokken. De gemeenteraad heeft voor dit plan uitgangspunten en spelregels opgesteld voor het participatieproces.

Er werd een Havenpanel gevormd en eerste ideeën en plannen werden voorgesteld en besproken.

De resultaten en uitkomsten van het participatieproces treft u aan in verschillende documenten aan de rechterkant van deze pagina.