Archeologie in De Laren

In 2010 is in De Laren archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat De Laren een bijzonder rijk bodemarchief heeft. Er zijn onder andere resten uit de Steentijd (10.000 – 5.000 v. Chr.) aangetroffen. In het ruimtelijke plan voor De Laren krijgen de vindplaatsen een passende inrichting.

Mogelijk zijn ook vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Het gaat om circa vier losse handgevormde aardewerken scherven die zéér zeldzaam zijn in Flevoland en uniek in Almere. Vooralsnog is altijd aangenomen dat het in de Romeinse tijd in Almere te nat was om in te wonen. Het is dan ook een raadsel hoe die scherven hier terecht zijn gekomen. Archeologisch zeer interessant om verder te onderzoeken.

Doe mee!

De gemeente wil graag de buurtbewoners betrekken bij de archeologie in De Laren. Daarom willen wij binnenkort een kleine opgraving organiseren om het raadsel van de Romeinse scherven op te lossen. Hierbij hebben wij de hulp nodig van de bewoners. Het is de bedoeling dat zij de kans krijgen om zelf mee te graven met de archeologen. Ook mogen de bewoners een naam bedenken voor de drie vindplaatsen.

Meer ontdekkingen

Er zijn nog meer ontdekkingen gedaan. In de bodem onder Jeugdland is bijvoorbeeld een kleine beekloop aangetroffen. Op de oevers hiervan zijn de resten van een klein kampement gevonden. Mogelijk gaat het hier om een doorwaadbare plaats in de Steentijd. En onder het grasveld tussen de Bosgouw en de busbaan zijn veel vuursteenfragmenten gevonden. Het gaat hier om één van de meest vondstrijke vindplaatsen van Flevoland tot nu toe.