Groot onderhoud De Hoven

In mei 2019 heeft de gemeente Almere u geïnformeerd dat we gestart zijn met de voorbereidingen voor het geplande groot onderhoud in uw wijk. Bij het groot onderhoud pakken wij de volledige openbare ruimte aan. Denk hierbij aan het aanpassen en herstellen van de parkeergelegenheden, bestrating, groen, bomen en speelmogelijkheden. Zo past de wijk na het groot onderhoud weer in het straatbeeld van tegenwoordig en is geschikt voor de komende dertig jaar.
Bij de voorbereidingen van het groot onderhoud bleek nader onderzoek nodig te zijn naar de staat van het riool. Wij gingen ervan uit dat de resultaten van dit onderzoek in oktober 2019 beschikbaar zouden zijn. Het onderzoek kostte helaas meer tijd. Inmiddels is het onderzoek afgerond en kunnen we u meer vertellen over de werkzaamheden in uw wijk.

Uitbreiding groot onderhoud De Hoven

Het geplande groot onderhoud in 2020 heeft meer voorbereiding nodig. Deze tijd is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat:

  • Het diepriool in de Binnenhof/ Middenhof aangelegd moet worden. Dat gaan we eerst doen.
  • Gebleken is dat het vuilwaterriool, dat is aangesloten op uw huis, aan vervanging toe is.
  • De gemeente denkt na over hoe Almere op termijn aardgasvrij gemaakt kan worden.

Aanleg Diepriool Middenhof / Binnenhof

Eerst leggen we het diepriool in de Binnenhof/Middenhof aan. Het diepriool is de leiding die op minimaal 5 meter diep in de grond ligt. Dit diepriool vervangt een oud rioolgemaal in de wijk en voorkomt verstoppingen en stankoverlast. Het aanleggen van het diepriool en het groot onderhoud kunnen we niet tegelijk uitvoeren. Bij het tegelijk uitvoeren van deze werkzaamheden is de kans op verzakking te groot. Na de aanpak van het diepriool, moeten we dus nog even wachten met het groot onderhoud. Het zou jammer zijn wanneer de bestrating in de Hoven er over een paar jaar al niet meer goed bij ligt. Het aanleggen van het diepriool duurt ongeveer 4 maanden.

Vervangen putten en verbindingen vuilwaterriool in de Hoven

Alle rioolputten gaan we vervangen. Ook alle verbindingen van de putten naar de rioolbuizen zijn aan vervanging toe. Als bijvoorbeeld een verbinding lekt, dan kan de straat verzakken, maar ook de ondergrond vies worden. In de Hoven liggen riolen van PVC voor de afvoer van vuil water van de huizen. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bestaande PVC riolering niet voldoende is om na het groot onderhoud nog minimaal 30 jaar mee te gaan. De voorbereidingen voor deze vervanging vergt tijd, ook vanwege de mogelijke gevolgen voor de overige kabels en leidingen die in grond liggen.

Hoe verder

In het 2e kwartaal van 2020 informeren we u verder over de planning voor de werkzaamheden aan het diepriool in de Middenhof/Binnenhof. We starten dit jaar nog met de uitvoering van de werkzaamheden aan het diepriool.

Meer informatie

Vragen kunt u stellen via het contactformulier. Geef dan als onderwerp op 'groot onderhoud De Hoven'. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).