Skip to content

Kustzone Almere Haven

Kustzone Almere Haven

Op 5 december  stemde het college in met het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven. Op 22 februari 2018 is het Ontwikkelingsplan door de gemeenteraad aangenomen.

Participatie- en informatiebijeenkomsten
De belangrijkste uitkomsten uit de verkenning zijn dat we de recreatieve kwaliteiten van Almere Haven willen behouden en de wens om gevarieerd woningaanbod te realiseren. Voordat wij als gemeente verder gaan met de uitwerking en het concrete ontwikkelingsplan willen wij graag de input vragen van de Havenaren. Daarom was er in mei een tweede participatiebijeenkomst over de kuststrook. Tijdens deze avond hebben we bewoners drie stedenbouwkundige denkrichtingen gepresenteerd, maar ook reacties opgehaald. Het verslag kunt u aan de rechterkant van deze pagina bekijken. Naast deze participatiebijeenkomsten hebben we ook twee informatiebijeenkomsten gehad, waarbij alle geïntereseerden in het traject de eerste ideeën voor de kustzone konden verkennen en in gesprek gaan met de betrokken ambtenaren over de gedachten en uitgangspunten voor deze concepten. Ook tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel waardevolle informatie opgehaald en verwerkt in een verslag. Alle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op deze pagina.