Kustzone Almere Haven

Kustzone Almere Haven

Samen met de Havenaren

De afgelopen tijd heeft de gemeente een verkennend onderzoek gedaan naar de recreatieve kansen en toeristische mogelijkheden van Almere Haven. De gemeente wil de Kust van Almere Haven versterken en aantrekkelijker maken voor Havenaren, en voor andere Almeerders en bezoekers, passend binnen de huidige structuur van de Kustzone. Dit hebben we samen gedaan met andere partijen zoals de ondernemers in Haven, het Waterschap en Natuurmonumenten. Dit onderzoek was een eerste stap naar een kansrijke toekomst voor de kust van Almere Haven. 

Participatie- en informatiebijeenkomsten
De belangrijkste uitkomsten uit de verkenning zijn dat we de recreatieve kwaliteiten van Almere Haven willen behouden en de wens om gevarieerd woningaanbod te realiseren. Voordat wij als gemeente verder gaan met de uitwerking en het concrete ontwikkelingsplan willen wij graag de input vragen van de Havenaren. Daarom was er in mei een tweede participatiebijeenkomst over de kuststrook. Tijdens deze avond hebben we bewoners drie stedenbouwkundige denkrichtingen gepresenteerd, maar ook reacties opgehaald. Het verslag kunt u aan de rechterkant van deze pagina bekijken. Naast deze participatiebijeenkomsten hebben we ook twee informatiebijeenkomsten gehad, waarbij alle geïntereseerden in het traject de eerste ideeën voor de kustzone konden verkennen en in gesprek gaan met de betrokken ambtenaren over de gedachten en uitgangspunten voor deze concepten. Ook tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel waardevolle informatie opgehaald en verwerkt in een verslag. Alle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op deze pagina.