Kustzone Almere Haven

Kustzone Almere Haven

Participatie- en informatiebijeenkomsten

De belangrijkste uitkomsten uit de verkenning zijn dat we de recreatieve kwaliteiten van Almere Haven willen behouden en de wens om gevarieerd woningaanbod te realiseren. Voordat wij als gemeente verder gaan met de uitwerking en het concrete ontwikkelingsplan willen wij graag de input vragen van de Havenaren. Daarom was er in mei een tweede participatiebijeenkomst over de kuststrook. Tijdens deze avond hebben we bewoners drie stedenbouwkundige denkrichtingen gepresenteerd, maar ook reacties opgehaald. Het verslag kunt u aan de rechterkant van deze pagina bekijken. Naast deze participatiebijeenkomsten hebben we ook twee informatiebijeenkomsten gehad, waarbij alle geïntereseerden in het traject de eerste ideeën voor de kustzone konden verkennen en in gesprek gaan met de betrokken ambtenaren over de gedachten en uitgangspunten voor deze concepten. Ook tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel waardevolle informatie opgehaald en verwerkt in een verslag. Alle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op deze pagina. 

Vervolgproces

Op 5 december  stemde het college in met het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven. De gemeenteraad is voornemens om in januari 2018 een Politiek Markt op locatie in Almere Haven te organiseren. Hiervoor volgt nog een aankondiging. Na een positief besluit van de gemeenteraad volgt de bestemmingsplanfase die waarschijnlijk heel 2018 loopt. Zodra een ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt deze na aankondiging ter inzage gelegd. Op dit moment kunnen zienswijzen op het ontwerp worden ingediend. Na reactie op de zienswijzen wordt door de gemeenteraad overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Na vaststelling staan de gebruikelijke bezwaar – en beroepsprocedures open.