Direct naar paginainhoud

Steiger

Ontwerpwedstrijd ontmoetingsplek De Steiger, stemt u mee?

De inzendtermijn is gesloten, het is niet meer mogelijk om een stem uit te brengen. 

In minder dan een halve eeuw is Almere uitgegroeid tot een stad van meer dan 200.000 inwoners. De stad groeit nu nog steeds door. In de groeiopgave voor de stad, ziet Almere dan ook kansen voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Een belangrijk onderdeel hiervan is bedrijventerreinen aantrekkelijker en toekomstbestendiger maken. Hierbij is er gekozen voor een focus op bedrijventerrein De Steiger en wordt de openbare ruimte verlevendigd met een ontmoetingsplek. 

Voor het ontwerpen en creëren van een uitnodigende en circulaire verblijfplek in de groenstrook tegenover Rataplan op het Bedrijvenpark De Steiger in Almere Haven is een uitvraag geweest. Uit de inzendingen heeft de jury drie ontwerpers gekozen. De jury bestaat uit: Jaap Meindersma (concerndirecteur Duurzame Stad & Leefbaarheid), Jeroen Lubbers (afdelingshoofd stadsruimte), Danny Louwerse (Programmamanager Hart van de Stad), Meta van Drunen (Directeur Stichting StrandLAB) en Mayte de Vries (projectleider Citylab Stedelijke Grondstoffen). De jury heeft deze drie ontwerpen uitgekozen op basis van verschillende criteria, waarbij het zwaartepunt lag bij het gebruik van circulaire materialen. 

Op 15 juni hebben de drie gekozen ontwerpers voor de verblijfsplek hun maquette ingediend. Het is nu aan de jury, de ondernemers op De Steiger en de inwoners van Almere om te bepalen wie de winnaar is. De stemmen van elke groep tellen voor 1/3e mee. Indien elke groep een andere winnaar kiest, is de stem van de ondernemers op De Steiger doorslaggevend. Hioeronder staan de ontwerpen en kun je ook je stem uitbrengen! 

Studio JAAF en Studio Kaltofen

Ruig & Geroest, The Crazy Smile en Groen & Meer

Triomf

De ontwerpwedstrijd en de realisatie ervan wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk. De partijen hebben de ambitie om circulaire bedrijvigheid en het opwaarderen van reststromen in Almere te stimuleren door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven. Het uiteindelijke doel is opschaling van de succesvolle onderdelen van deze aanpak naar andere bedrijventerreinen in Almere.

Wilt u met meer mensen uit hetzelfde bedrijf stemmen? Dat kan, als elke persoon een andere computer, tablet of telefoon gebruikt.