Direct naar paginainhoud

Nieuwe trekkers van het activiteitenprogramma

Onlangs introduceerden we Claire Giesen als programmamanager op De Steiger. Helaas is zij langdurig ziek geworden. Collega's Erwin Fijt (routecirculair.nl) en Thijs Tauw (buildingsthatmatter.nl) nemen de honneurs waar.

Wie zijn zij? In het kort: ze gaan van praten naar doen in de circulaire economie. Erwin adviseert en heeft concrete handvatten voor bedrijven. Thijs bestiert met een team een circulaire expositie- en eventlocatie in Hoofddorp. Hij bouwt aan uitbreiding met meer circulaire hubs in Nederland met de focus op gedeeld eigenaarschap en een gezamenlijk doel. Op De Steiger in Almere maken we concrete actieplannen. We zijn op zoek naar wat er leeft op De Steiger en hoe we gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren.

Interesse? Mail naar thijsverberg dit@cbeta.nl, hij werkt ongeveer 1 dag in de week op De Steiger24. 

Voortgang en nieuwe ontwikkelingen openbare ruimte

De Steiger moet hét circulaire bedrijventerrein van Almere worden. Maar hoe doe je dat? Diverse ondernemers houden zich al bezig met circulariteit en ook in de openbare ruimte zien we steeds vaker circulaire objecten. Hoe groeien we verder vanaf hier?

Atelier Dutch, ook gevestigd op De Steiger, heeft een aantal goede ideeën. Na een periode van onderzoeken, brainstormen en het uitwerken van die ideeën leverden zij in juni dit jaar hun adviesrapport op. Daarin stonden adviespunten over verbeteringen van de openbare ruimte op De Steiger. Zoals het aantrekkelijk maken voor voetgangers en fietsers, het verduurzamen van het gebied en om meer te doen met circulariteit in de openbare ruimte. 

Dit advies is gedeeld met ondernemers op De Steiger. Zij konden ook via een enquête en een sessie hun beeld over het rapport te delen. Half juli heeft het projectteam van de gemeente Almere de punten besproken. Hieruit zijn een aantal concrete projectvoorstellen gekomen. Zoals een muurschildering, het planten van bomen langs de busremise, het verbeteren van fiets- en voetpaden, het toevoegen van een voet-/fietspad langs de busbaan en het plaatsen van kunst van kunstenaars van De Steiger. De komende periode gaan we de haalbaarheid van deze projecten verder verkennen. Bent u een ondernemer en wilt u meedenken over de openbare ruimte? Neem contact op met gebiedsregisseur Piet Plantenga.

Nieuwe Upcyclebedrijven in Upcyclecentrum

Het Upcyclecentrum in Almere Haven heeft twee nieuwe ondernemers in huis: 3-Cycle en Isolde de Ridder Sieraden. Met drie werkruimtes in het Upcyclecentrum bieden we startende ondernemers de kans om werk te maken van upcycling.

3-Cycle is opgericht door de Almeerse ondernemers Joost Bosker en Erik Fakkeldij. Met hun zelfontwikkelde shredderfiets gaan ze onder andere het plastic dat ingeleverd wordt door inwoners upcyclen naar nieuwe producten zoals snijplanken, messen en nog veel meer. 

Isolde de Ridder Sieraden is een initiatief van goudsmid Isolde de Ridder - Le Creurer, ook een Almeerse ondernemer. Zij maakt hoogwaardige sieraden van afval dat bij het Upcyclecentrum wordt ingeleverd.

Het Upcyclecentrum in Almere Haven werd in december 2017 in gebruik genomen. Hier werkt de gemeente Almere samen met bezoekers en ondernemers aan een groene en gezonde stad. Niet door erover praten, maar door het te doen. Op het overdekte recyclingperron zamelen we afval in en de in het Upcyclecentrum gevestigde ondernemers maken van deze materialen weer iets nieuws. In het belevingscentrum worden inspirerende workshops georganiseerd om zelf ook aan de slag te gaan met goede afvalscheiding en upcycling.
 

Ruig & Geroest, The Crazy Smile en Groen & Meer winnaar ontwerpwedstrijd circulaire verblijfsplaats De Steiger

Het ontwerp van Ruig & Geroest, The Crazy Smile en Groen & Meer heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen. Het was een unanieme keuze van de inwoners, ondernemers op De Steiger en de jury voor het ontwikkelen van een nieuwe circulaire verblijfplaats op bedrijventerrein De Steiger. Met deze nieuwe verblijfplek verwachten de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het rijk dat de circulaire bedrijvigheid op De Steiger wordt versterkt en het vestegingsklimaat wordt verbeterd.

Mayte de Vries, programmamanager City: “Het circulaire aspect vonden wij heel goed uitgewerkt in dit concept, en ook op een manier die aansluit bij de bedrijvigheid op De Steiger. Daarmee draagt het bij aan de circulaire uitstraling van De Steiger en geeft het nog meer gezicht aan alle circulaire bedrijven die hier al actief zijn. Wij hopen dat het zo ook weer andere bedrijven en inwoners inspireert.” 

In het winnende ontwerp is ervoor gekozen om de creatie en materialen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de naamgeving van Bedrijventerrein De Steiger. De zeecontainer die wordt gebruikt voor de overkapping en plantenbak en de oude mast van een boot zijn daar duidelijke voorbeelden van. De stalen profielen voor de meubels zijn gebruikt bij het transport van goederen over zee en de windroos, waarop de bewegwijzering wordt aangebracht, is een knipoog naar een kompas op een schip. Daarnaast is het ontwerp volledig circulair ingestoken en wordt er geen gebruik gemaakt van nieuwe materialen. Er wordt zo snel mogelijk gestart met het ontwikkelen van de verblijfplaats en naar verwachting wordt het in november 2020 opgeleverd.

De ontwerpwedstrijd en de realisatie ervan is mogelijk gemaakt door het programma Almere 2.0 met partners zoals de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk. De partijen hebben de ambitie om circulaire bedrijvigheid en het opwaarderen van reststromen in Almere te stimuleren door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven. Het uiteindelijke doel is opschaling van de succesvolle onderdelen van deze aanpak naar andere bedrijventerreinen in Almere.

Ruig & Geroest, The Crazy Smile en Groen & Meer

Ontwerpwedstrijd ontmoetingsplek De Steiger

De inzendtermijn is gesloten, het is niet meer mogelijk om een stem uit te brengen. 

In minder dan een halve eeuw is Almere uitgegroeid tot een stad van meer dan 200.000 inwoners. De stad groeit nu nog steeds door. In de groeiopgave voor de stad, ziet Almere dan ook kansen voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Een belangrijk onderdeel hiervan is bedrijventerreinen aantrekkelijker en toekomstbestendiger maken. Hierbij is er gekozen voor een focus op bedrijventerrein De Steiger en wordt de openbare ruimte verlevendigd met een ontmoetingsplek. 

Voor het ontwerpen en creëren van een uitnodigende en circulaire verblijfplek in de groenstrook tegenover Rataplan op het Bedrijvenpark De Steiger in Almere Haven is een uitvraag geweest. Uit de inzendingen heeft de jury drie ontwerpers gekozen. De jury bestaat uit: Jaap Meindersma (concerndirecteur Duurzame Stad & Leefbaarheid), Jeroen Lubbers (afdelingshoofd stadsruimte), Danny Louwerse (Programmamanager Hart van de Stad), Meta van Drunen (Directeur Stichting StrandLAB) en Mayte de Vries (projectleider Citylab Stedelijke Grondstoffen). De jury heeft deze drie ontwerpen uitgekozen op basis van verschillende criteria, waarbij het zwaartepunt lag bij het gebruik van circulaire materialen. 

Op 15 juni hebben de drie gekozen ontwerpers voor de verblijfsplek hun maquette ingediend. Het is nu aan de jury, de ondernemers op De Steiger en de inwoners van Almere om te bepalen wie de winnaar is. De stemmen van elke groep tellen voor 1/3e mee. Indien elke groep een andere winnaar kiest, is de stem van de ondernemers op De Steiger doorslaggevend. Hioeronder staan de ontwerpen en kun je ook je stem uitbrengen! 

De ontwerpwedstrijd en de realisatie ervan wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk. De partijen hebben de ambitie om circulaire bedrijvigheid en het opwaarderen van reststromen in Almere te stimuleren door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven. Het uiteindelijke doel is opschaling van de succesvolle onderdelen van deze aanpak naar andere bedrijventerreinen in Almere.

Logo Almere 2.0

Aanmelden nieuwsbrief

* Veld verplicht