Direct naar paginainhoud

Laatste informatie over inzamelen afval

De huidige weersomstandigheden veroorzaken vertraging bij het inzamelen van afval. De medewerkers op de vuilniswagen werken langer door om afvalcontainers te legen, maar in de meeste gevallen lukt dit niet op de oorspronkelijke ophaaldag.

Omdat de omstandigheden met het moment kunnen veranderen, tref je op deze pagina actuele beschikbare informatie over de afvalinzameling. De informatie op deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.

15 februari, 8:00 uur - Code rood: Vertraging in legen afvalcontainers

Het is verraderlijk glad buiten. De medewerkers op de vuilniswagens zullen vandaag zo veel mogelijk afvalcontainers legen, maar dit zal langer duren dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen we een dag langer bezig zijn dan normaal. Kun je de container veilig langs de kant van een gestrooide doorgaande weg neerzetten? Dan help je ons om de container sneller te legen. Is de afvalcontainer morgen nog niet geleegd? Doe dan een afvalmelding.

Ook op de recyclingperrons en het Upcyclecentrum is het glad. Stel een bezoek uit en kom later op de dag.

12 februari, 15:00 uur – Komende week normale dienstverlening

Vanaf volgende week, de week van maandag 15 februari 2021, worden alle afvalcontainers weer volgens de Afvalkalender geleegd. Blijf wel rekening houden met vertraging in het legen van alle afvalcontainers. Daarnaast zullen de recyclingperrons en het Upcyclecentrum weer open zijn van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Dit zijn de normale openingstijden.

De weersomstandigheden van afgelopen week zorgde ervoor dat GFT-, PMD- en papiercontainers niet zijn geleegd. Dit zorgt bij veel inwoners voor ongemak. Wij bedanken alle inwoners voor de flexibiliteit en het meedenken. Is de PMD-afvalcontainer niet groot genoeg voor al het PMD-afval? Dan mag PMD-afval bij de eerstvolgende PMD-ophaaldag eenmalig in doorzichtige plastic zakken naast de container worden aangeboden. Extra papier en karton kan worden ingeleverd bij de recyclingperrons en in een ondergronds inzameldepot voor papier. Deze staan op verschillende plekken in de stad en bij supermarkten en winkelcentra.

10 februari, 14:00 uur – Afvalcontainers soms niet helemaal geleegd

Sommige afvalcontainers worden niet volledig geleegd. Dit komt doordat het restafval vastgevroren zit in de afvalcontainer. Om het inzamelproces niet te vertragen is het niet mogelijk om op een later moment de afvalcontainer voor een tweede keer te legen. Wij begrijpen dat dit mogelijk voor ongemak zorgt, onze excuses hiervoor

9 februari, 17:00 uur – Inzameling restafval op schema

Gisteren en vandaag is het gelukt om vrijwel al het restafval in te zamelen. Met dank aan inwoners die hun afvalcontainer aan de doorgaande wegen hebben gezet! Sommige straten zijn voor vuilniswagens lastig te bereiken. Is jouw container nog niet geleegd? Geen paniek, laat ‘m staan. We komen (met enige vertraging) langs.

Deze week hallen we alleen restafval (duo-, restafvalcontainers en combinatiecontainers PMD- & restafval) op. Containers voor PMD, GTF en papier worden door de weersomstandigheden niet geleegd.

9 februari, 10:30 uur – Vertraging werk op afspraak

Grofvuilafspraken gaan door. Door slecht begaanbare wegen is er een vertraging in het ophalen van het grofvuil. Het wijzigen of annuleren van een grofvuilafspraak kan telefonisch via telefoonnummer 14 036.

Daarnaast is er een vertraging in het bezorgen van een nieuwe of vervangende afvalcontainer. Afvalcontainers worden 1 of meerdere dagen later geleverd dan afgesproken.

8 februari, 15:00 uur – Afvalinzameling deze week: geen PMD, GFT en papier

Deze week wordt alleen restafval (duo-, restafvalcontainers en combinatiecontainers PMD- & restafval) ingezameld, zolang de omstandigheden dit toelaten. Inzamelen zal met vertraging gebeuren. Kan je de container veilig langs de kant van een gestrooide doorgaande weg neerzetten? Dan help je ons om de container sneller te legen.

PMD-, GFT- en papiercontainers worden deze week niet geleegd, maar pas op de eerstvolgende ophaaldag. Wij hebben deze week alle vuilniswagens nodig om het restafval in te kunnen zamelen. Extra PMD-afval mag je op de eerstvolgende inzameldag eenmalig in doorzichtige plastic zakken naast de container aanbieden.  Papier kun je eventueel aanbieden op de recycleperrons of het Upcyclecentrum. Bekijk in de Afvalkalender wat je eerstvolgende ophaaldag is.

8 februari, 14:30 uur – Legen afvalcontainers zeer vertraagd

Het winterse weer zorgt voor een grote vertraging in het legen van de afvalcontainers. Duo- en restafvalcontainers hebben prioriteit. In de meeste gevallen lukt het niet om afvalcontainers te legen op de oorspronkelijke ophaaldag. Meer info volgt zo snel mogelijk.

8 februari, 14:00 uur – Openingstijden recyclingperrons en het Upcyclecentrum

De recyclingperrons en het Upcyclecentrum zijn deze week open van 10.00 tot 16.00 uur. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de recyclingperrons en het Upcyclecentrum goed toegankelijk zijn.