Skip to content

Informatieavond ontwerp bestemmingplannen Vomar en Sluis

28 februari 2020

Het ontwerp bestemmingsplan Appartementen Sluis en Kruisstraat Almere Haven zijn gereed. Hiervoor is op maandag 9 maart 2020 een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd voor de inloopavond. Bent u omwonende? Dan heeft u ook een persoonlijke uitnodiging gekregen per brief.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2020 besloten om de twee ontwerp bestemminsplannen te publiceren. De ontwerp bestemmingsplannen zijn voor iedereen in te zien vanaf 5 maart 2020. Dit kan bij de gemeentelijke en landelijke websites, maar ook bij de afdeling Burgerzaken op het stadhuis. U heeft 6 weken de tijd om de plannen in te zien en een zienswijze in te dienen. Kijk voor meer informatie bij bestemmingsplannen.

Programma inloopavond 9 maart 2020

Op de inloopavond bespreken we de volgende onderwerpen:

 1. Het Ontwerp Bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven en het Ontwerp Bestemmingsplan Appartementen Sluis door Hoorne Vastgoed, Mees Ruimte & Bouw en gemeente;
 2. Inrichtingsplan van het gebied, groen en bomen, de openbare ruimte en de projectplanning door de gemeente;
 3. Werkzaamheden Vomar: sloop en bouw door Hoorne Vastgoed;
 4. Ontwerpimpressies van de woningbouw door architect De Koning, Hoorne Vastgoed en de Alliantie.

Uiteraard kunt u vragen stellen aan de gemeente, de gebouweigenaar, de projectontwikkelaar en de Alliantie die aanwezig zijn.

Wanneer: Maandag 9 maart 2020
Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Locatie: Café Roest, Corrosia, Markt 39A  

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst van 9 maart 2020 aanwezig zijn? U bent van harte welkom. Wilt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar info@almere.nl o.v.v. bijeenkomst 9 maart 2020, vernieuwing Vomar en omgeving Sluis of door te bellen met 14 036.

Participatietraject

Bij de inloopavond van 25 april 2018 zijn met bewoners en belanghebbenden de plannen besproken voor vernieuwing van de Vomar en de omgeving aan Sluis. De gemeente wil de uitstraling van dit deel van het centrum van Almere Haven verbeteren.

Hiervoor zijn de volgende activiteiten:  

 • Renovatie van de Vomar Supermarkt door Hoorne Vastgoed;
 • Ombouw van leegstaande kantoren naar appartementen boven de Vomar door Hoorne Vastgoed;
 • Verbeteren en renoveren van de Sluis parkeergarage en de openbare ruimte door de gemeente;
 • Nieuw te bouwen appartementencomplex op de kop van de sluisparkeergarage door de Alliantie.

Op de tweede participatieavond van 10 juli 2018 konden bewoners en belanghebbenden reageren op het concept-inrichtingsplan. Dit was een presentatie met toelichting op de ambities en doelstellingen voor de stedelijke vernieuwing van dit deel van Haven. De vragen en opmerkingen zijn gebruikt om de plannen verder uit te werken en de bestemmingsplanwijzigingen eventueel aan te passen.

De onderwerpen van gesprek waren: 

 • Het openbaar gebied en dan met name de langzaam verkeersroutes, het bestaande en nieuwe groen en de parkeersituatie;
 • De verbeteringen aan de Sluisgarage;
 • De voorlopige gebouwontwerpen van de te realiseren appartementen op de Vomar en het te realiseren appartementencomplex aan Sluis. 

Toekomstvisie Haven 2040 en Aanpak 2020-2024

De gemeente is één van de deelnemers aan een Havenverbond dat afgelopen najaar samen met Havenaren een toekomstvisie voor Haven heeft gemaakt. Die visie is gemaakt om niet langer alleen maar losse vernieuwingen uit te voeren in Haven, maar ook naar de lange termijn een heldere stip op de horizon te hebben op alle vlakken (wonen, voorzieningen etc.).

Er wordt geïnvesteerd in een (kleiner) winkelgebied Marktstraat-Kruisstraat (en aansluitend de Havenkom). De andersoortige woningen passen naadloos in deze conceptplannen. Kijk voor de conceptversie op havenhart2punt0.nl.