Skip to content

Almere bezorgd om stikstofproblematiek

11 oktober 2019

De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk neemt de gemeente ook maatregelen in het belang van Almeerders en ondernemers en blijft verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad. Het college van BenW heeft de gemeenteraad met een raadsbrief geïnformeerd over noodzakelijke maatregelen en de voortdurend veranderende ontwikkelingen rondom het vraagstuk.

De gemeente is hierdoor genoodzaakt om de manier waarop een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aan te passen. Dit geldt voor toekomstige aanvragen en voor naar verwachting circa tweehonderd lopende aanvragen. Het geldt niet voor verbouwingen, zoals een dakkapel, maar voor aanvragers van een omgevingsvergunning voor nieuwe bouwwerken.

Zij zullen aanvullende informatie over de neerslag van stikstof voor een natuurvergunning moeten aanleveren.

Alle aanvragers ontvangen een eerste brief en er is de mogelijkheid om naar een inloopspreekuur te gaan. “Deze onzekerheid voor initiatiefnemers vinden wij vervelend en wij snappen dat het voor hen extra werk oplevert, maar we hebben hierin helaas geen keus”, stelt wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Maaike Veeningen. De problematiek kan ook grote evenementen raken. Daarom treedt de gemeente ook in contact met de organisatoren van (grotere) evenementen. Daarvoor geldt dat een ingenieurs- en adviesbureau aan het rekenen is wat het voor hen betekent. Datzelfde gebeurt met prioriteit voor de Floriade.

Verder is het de verwachting dat het bestemmingsplan De Vaart 123 na een nadere onderbouwing op het gebied van stikstof verder in procedure kan. Wel is duidelijk dat het bestemmingsplan Poort Buitendijks in huidige vorm niet verder kan, omdat de natuuronderzoeken over moeten. En gezien de grote impact op de stad houdt de gemeente rekening met een daling van inkomsten uit leges en grondverkoop. “Het is goed dat het Rijk eerste stappen heeft gezet, maar er is meer nodig en tempo is geboden", aldus wethouder Veeningen. Voor meer informatie kijk op almere.nl/stikstof