Direct naar paginainhoud

Beste bewoner(s),

Hieronder vindt u de vragenlijst zoals genoemd in de brief die u heeft ontvangen over de bewonerspeiling bomen Westerdreef.
De vragenlijst kunt u invullen tot en met woensdag 16 december 2020. 

December 2020

VRAGENLIJST: BOMEN LANGS DE WESTERDREEF

Vragenlijst: bomen langs de westerdreef, December 2020
5, Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate u (over-)last van de bomen aan de Westerdreef ervaart?