Vragen Westerdreef

Hieronder staat de vragenlijst zoals genoemd in de brief over de bewonerspeiling bomen Westerdreef.
De vragenlijst is gesloten.

December 2020

VRAGENLIJST: BOMEN LANGS DE WESTERDREEF

Vragenlijst: bomen langs de westerdreef, December 2020
5, Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate u (over-)last van de bomen aan de Westerdreef ervaart?