Direct naar paginainhoud

Nieuwe bomen Westerdreef

Bomen zijn belangrijk voor een groene en gezonde stad. De gemeente Almere zorgt voor veilige, gezonde en aantrekkelijk bomen. Onderhoud is hiervoor noodzakelijk. Helaas betekent dit soms ook dat we bomen vervangen of verwijderen. De gemeente Almere gaat de bomen langs de Westerdreef vervangen voor nieuwe bomen. De Westerdreef vormt samen met de Oosterdreef de toegangsweg naar Almere Haven. Het is een lange dreef, waarlangs veel groen en bomen staan.

De werkzaamheden beginnen in het najaar 2020 en duren tot het voorjaar van 2021.

Waarom bomen Westerdreef vervangen?

De boomstructuur langs de Westerdreef is in de jaren 80 geplant en bestaat uit voornamelijk populieren. De populieren kunnen niet goed groeien langs de Westerdreef. Daardoor staan ze niet meer stevig in de grond. Ze zijn instabiel. De bomen laten regelmatig takken vallen en er staan populieren die pluisoverlast geven. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom gaan we de populieren verwijderen en planten we een hele nieuwe structuur. Het verwijderen van de bomen is niet leuk, maar helaas wel nodig.

Nieuwe bomen voor Westerdreef

We willen het bosachtige karakter langs de Westerdreef behouden. Daarom hebben we gekozen voor een structuur van iepen (Ulmus ‘New Horizon’).  We planten 136 nieuwe bomen terug langs de Westerdreef. Dit zijn minder bomen dan we weghalen. Door minder bomen te planten hebben de iepen meteen genoeg ruimte om uit te groeien tot mooie grote bomen.

De iep heeft een smalle piramide-achtige vorm van de kroon. De taken en twijgen zijn naar boven gericht. De boom is daarmee erg geschikt om in stedelijk gebied geplant te worden. De iep wordt zo’n 15 tot 20 meter hoog. De schors is grijs en in de herfst kleuren de bladeren geel. De iep bloeit in maart/april. De bloemen zijn lichtgroene trossen en geven daarna een gevleugeld, plat nootje.


Het duurt een tijd voordat de nieuwe bomen echt groot gegroeid zijn. Daardoor kan het een aantal jaren een kaal gezicht zijn langs de dreef. Uiteindelijk wordt de dreef weer een groenrijke dreef, waar duurzame bomen staan. Zo werken we aan een groene, gezonde stad.

Wateroverlast

Op een aantal locaties op en langs de Westerdreef is er vooral bij veel regen sprake van wateroverlast. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom verdiepen we langs de hele Westerdreef de berm. Ook passen we speciale straatbanden toe. Deze banden sluiten niet helemaal op elkaar aan: er is een stukje uit, zodat het water op locatie op een natuurlijk wijze in de grond kan zakken.