Direct naar paginainhoud

Bomen zijn belangrijk voor een groene en gezonde stad. De gemeente Almere zorgt voor veilige en gezonde bomen. Onderhoud is hiervoor noodzakelijk. Helaas betekent dit soms ook dat we bomen vervangen of verwijderen. De Westerdreef vormt samen met de Oosterdreef de toegangsweg naar Almere Haven. Het is een lange dreef, waarlangs veel groen en bomen staan.  De gemeente Almere heeft plannen om de bomen langs de Westerdreef te vervangen voor nieuwe bomen. 

Bewoners hebben naar aanleiding van deze plannen een petitie ingediend en de Bomencommissie is om advies gevraagd. Dat is een onafhankelijke commissie die adviseert bij een verschil van inzicht tussen de gemeente en één of meer inwoners/partijen of bewoners onderling.

De vraag aan de commissie was: is in de voorgestelde aanpak de juiste balans gevonden tussen de zorg voor bomen en de veiligheid voor de omgeving, de wensen van de bewoners en de spelregels uit het Bomenkader?

Update december 2020

De leden van de Bomencommissie hebben gekeken op locatie langs de Westerdreef. Ook is de commissie in gesprek geweest met de indieners van de petitie en met de bewoners die graag zien dat de bomen vervangen worden. Het advies is afgerond en ontvangen. Het college en de gemeenteraad zijn op december op de hoogte gesteld van het advies van de Bomencommissie. 

Advies bomencommissie

De Bomencommissie heeft geadviseerd om: 

  • een representatieve trekproef (stabiliteitsmetingen) te laten uitvoeren op de bomen om een beter beeld te krijgen van de stabiliteit van de bomen op dit moment én in de komende jaren;
  • in kaart te brengen wat de mening over de abelen (bomen) is van de burgers, waarbij de abelen direct aan hun huis/tuin grenzen. Benadruk dat bij het beoordelen van de resultaten van deze peiling het door de gemeenteraad vastgesteld Bomenkader leidraad zal zijn. 

Trekproef bomen

Een trekproef, dit is een stabiliteitsonderzoek, kan inzicht geven in de stabiliteit van een boom. Tijdens de trekproef simuleren we de belasting op de boom door de wind en het gelijktijdig meten van de reactie van de boom. Hierbij rekenen we met een belasting van de wind die kan voorkomen bij een extreme storm.

Je kunt hier een filmpje over een trekproef bekijken.

De resultaten van de trekproef verwachten we in het 1e kwartaal van 2021.

Peiling bewoners langs Westerdreef

Bewoners, waarvan hun tuin/woning direct aan de Westerdreef grenst, ontvangen een brief met een vragenlijst. Hier kunnen de bewoners hun mening geven over de bomen. 

Bomenwandeling gaat voorlopig niet door

Bewoners uit Almere Haven zouden een uitnodiging ontvangen om aan een bomenwandeling deel te kunnen nemen. Tijdens deze wandeling zou een onafhankelijk boomexpert meer vertellen over de bodemopbouw langs de Westerdreef. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus gaan de wandelingen voorlopig niet door.

Filmpje bodemopbouw Westerdreef

In plaats van de bomenwandelingen hebben we een filmpje gemaakt waarin de onafhankelijk boomexpert op locatie zijn verhaal vertelt over de bodemopbouw langs de Westerdreef. Het filmpje vind je in de zijkolom. 

Update oktober 2020

Er is door bewoners een petitie overhandigd aan de voorzitter van het presidium. Daarnaast hebben GroenLinks en de SP vragen gesteld over de vervanging van de bomen langs de Westerdreef. De wethouder heeft toegezegd dat de Bomencommissie om advies wordt gevraagd. De vraagstelling die daarbij aan de commissie is voorgelegd is: Is in de voorgestelde aanpak de juiste balans gevonden tussen de zorg voor bomen en de veiligheid voor de omgeving, de wensen van de bewoners en de spelregels uit het Bomenkader?

Voordat zij een advies uitbrengt gaan de leden van de bomencommissie onder andere kijken op locatie langs de Westerdreef. Verder gaat de commissie in gesprek met de indieners van de petitie, maar ook met de bewoners die graag zien dat de bomen vervangen worden. Zodra het advies afgerond is wordt het naar het college en de raad verzonden. Tot die tijd doen we niets aan de bomen. 

De Bomencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert in geval van een verschil van inzicht tussen de gemeente en één of meer inwoners/partijen of bewoners onderling. Meer informatie over de Bomencommissie en het Bomenkader vind je in de zijkolom. 

 

 

Update juli 2020

Waarom bomen Westerdreef vervangen?

De boomstructuur langs de Westerdreef is in de jaren 80 geplant en bestaat uit voornamelijk populieren. De populieren kunnen niet goed groeien langs de Westerdreef. Daardoor staan ze niet meer stevig in de grond. Ze zijn instabiel. De bomen laten regelmatig takken vallen en er staan populieren die pluisoverlast geven. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom gaan we de populieren verwijderen en planten we een hele nieuwe structuur. 

Nieuwe bomen voor Westerdreef

We willen het bosachtige karakter langs de Westerdreef behouden. Daarom hebben we gekozen voor een structuur van iepen (Ulmus ‘New Horizon’).  We planten 136 nieuwe bomen terug langs de Westerdreef. Dit zijn minder bomen dan we weghalen. Door minder bomen te planten hebben de iepen meteen genoeg ruimte om uit te groeien tot mooie grote bomen.

De iep heeft een smalle piramide-achtige vorm van de kroon. De taken en twijgen zijn naar boven gericht. De boom is daarmee erg geschikt om in stedelijk gebied geplant te worden. De iep wordt zo’n 15 tot 20 meter hoog. De schors is grijs en in de herfst kleuren de bladeren geel. De iep bloeit in maart/april. De bloemen zijn lichtgroene trossen en geven daarna een gevleugeld, plat nootje.

Het duurt een tijd voordat de nieuwe bomen echt groot gegroeid zijn. Daardoor kan het een aantal jaren een kaal gezicht zijn langs de dreef. Uiteindelijk wordt de dreef weer een groenrijke dreef, waar duurzame bomen staan. Zo werken we aan een groene, gezonde stad.

Wateroverlast

Op een aantal locaties op en langs de Westerdreef is er vooral bij veel regen sprake van wateroverlast. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom verdiepen we langs de hele Westerdreef de berm. Ook passen we speciale straatbanden toe. Deze banden sluiten niet helemaal op elkaar aan: er is een stukje uit, zodat het water op locatie op een natuurlijk wijze in de grond kan zakken.