Leemwierde

De plek waar nu gezondheidscentrum West staat, is aangewezen als bouwlocatie. Zorggroep Almere en de Alliantie hebben een plan voor dit gebied. 
In het plan voor de Leemwierde is ruimte voor nieuwe sociale huurwoningen, koopwoningen en een zorggebouw.
Het plan inclusief verbeeldingen kunt u zien op de website van de Alliantie.

Verslag participatie klankbordgroep Leemwierde

In februari van 2021 is er een informatieavond geweest waarbij de bouwplannen omtrent de Leemwierde zijn toegelicht. De plannen zijn nu in een stadium dat wij ons kunnen richten op de openbare ruimte en met name het groen om de bouwplannen heen. Het doel van de voorgaande klankbordgroep sessie welke heeft plaatst gevonden op donderdag 22 oktober 2020 was om gezamenlijk met de klankbordgroep te komen tot een conceptuele inrichting van de groengebieden aan de hand van referentie beelden. Deze conceptuele inrichting is inmiddels door de gemeente verder uitgewerkt en wordt vandaag op 5 november 2020 gepresenteerd aan de klankbordgroep in de vorm van een Schetsontwerp.

Het programma bestaat uit een korte inleiding door Kevin Brandau gevolgd door een inhoudelijke presentatie aan de hand van het met input van de bewoners opgestelde Schetsontwerp en referentiebeelden door Eric van der Sande en Rogier Hoppenbrouwers.

Hieronder een samenvatting van alle onderwerpen welke bij het doorlopen van het Schetsontwerp aanbod zijn gekomen.

Opmerkingen:

Het plan wordt in zijn geheel zeer goed ontvangen door de klankbordgroep, op het plan zelf worden dan ook geen tot weinig opmerkingen gemaakt. Wel meldt men de volgende punten:

 • Momenteel staat er geen beplanting meer langs de busbaan zoals Google Maps doet suggereren. Men ziet dit graag weer aangekleed zoals in het Schetsontwerp staat weergegeven. Dit mede ter afscherming van gebouw B.
 • Aangegeven wordt dat er veel riet aanwezig is langs de waterkant, dit zal een eventuele ecologische oever verdringen.
 • Al is parkeren niet het onderwerp van deze avond, toch wordt net als bij de vorige klankbordsessie nogmaals bezorgdheid geuit over het ontbreken van parkeerplekken in de nabijheid van gebouw B. Voor senioren lijkt de afstand van de grote parkeerplaats tot aan in gebouw B een behoorlijke afstand.
 • Ook worden er zorgen geuit over parkeren op parkeerplekken eigendom van Meerzorg. Vooral ouders van schoolgaande kinderen lijken hier nu gebruik van te maken, men vraagt zich af of dit in de toekomst nog erger zal worden. Borden privéterrein lijken tot op heden niet te helpen of worden gesloopt. Aangegeven wordt dat strengere handhaving op parkeren in de wijk zeer wenselijk is.
 • In het verleden is Meerzorg diverse malen slachtoffer geweest van graffiti beschilderingen op de achterzijde van het gebouw, hier staan in het Schetsontwerp nu diverse bomen opgenomen. Men twijfelt of dit wellicht tot uitnodiging van nog meer graffiti spuiters leidt aangezien hiermee de achterzijde van het gebouw uit het zicht wordt onttrokken, al geeft men ook toe dat gebouw B in deze tot een verhoogt niveau van toezicht en sociale controle op dit gebied leidt wat als positief wordt ervaren.
 • Aangegeven wordt dat de bomen voor het toekomstige zorggebouw wellicht het uitzicht ontnemen van de toekomstige bewoners. Dit deel van het plan zal nader bekeken en eventueel aangepast worden.

Acties gemeente:

 • Toesturen van Schetsontwerp aan de klankbordgroep;
 • Toesturen van het definitieve Inrichtingsplan;
 • Opvragen uitwerking looppaden zoals gerealiseerd op het Uithof te Almere Haven.

Verslag participatie omwonenden Leemwierde

In februari van dit jaar is er reeds een informatieavond geweest waarbij de bouwplannen en het verkavelingsplan omtrent de Leemwierde zijn toegelicht. De plannen zijn nu in een stadium dat wij ons kunnen richten op de openbare ruimte en met name het groen om de bouwplannen heen. Het doel van de avond is dan ook om gezamenlijk met een klankbordgroep bestaande uit diverse bewoners uit de buurt te komen tot een conceptuele inrichting van de groengebieden welke hierna verder wordt uitgewerkt door de gemeente. De uitwerking wordt vervolgens op 5 november gepresenteerd aan de klankbordgroep.

Het programma bestaat uit een korte inleiding door Kevin Brandau gevolgd door een voorstelronde en een inhoudelijke presentatie aan de hand van bestaande kwaliteiten en referentiebeelden door Eric van der Sande en Rogier Hoppenbrouwers.

Hieronder een samenvatting van alle onderwerpen welke bij het doorlopen van het programma aanbod zijn gekomen, deze opgedeeld in de verschillende onderdelen: Wensen, Don’ts, Zorgen, Vragen en eventuele Acties uit te zetten door de gemeente.

Wensen:

 • Winterharde bomen en struikgewas langs de busbaan t.b.v. van het afschermen van gebouw B voor bewoners welke aan de andere zijde van de busbaan wonen en uitkijken op gebouw B. Anderzijds schermen deze bomen en struikgewas ook de busbaan af voor gebouw B.
 • Toevoegen van een vlindertuin met eventueel een insectenhotel.
 • Kleine speelobjecten voor brede doelgroep, aangegeven wordt door de bewoners dat er niet heel veel in de buurt is voor kleine kinderen. Speellocatie moet wel duidelijk aangegeven worden in het gebied i.v.m. hond eigenaren. 
 • Men heeft een sterke voorkeur voor een ecologisch en kleurrijk gebied met bollenmengsels en borders met veel ruimte voor insecten, vogels en vleermuizen.
 • Bomen met mooie herfstkleuren en bomen die bloeien in het voorjaar/zomer (bijvoorbeeld fruitbomen) hebben de voorkeur.
 • De ruiltuin zit volgens de aanwezig bewoners op een mooie plek in het plan en dekt de parkeerplaats deels af, de vraag hier is echter of de eigenaar van de ruiltuin deze nog wilt voortzetten in het nieuwe Inrichtingsplan.
 • Een gemeenschappelijke groentetuin is eventueel mogelijk, maar heeft veel onderhoud nodig. Initiatief daarvoor moet van de toekomstige bewoners komen.
 • Enthousiasme voor natuurlijke oevers. Om een mooie natuurlijke oever aan te leggen moet het bestaande riet wel volledig worden weggegraven.

Dont's:

 • Picknicktafels wordt gezien als een don’t, bewoners zijn bang dat dit hangjongeren aantrekt.

Zorgen:

 • Al is parkeren niet het onderwerp van deze avond, toch wordt er bezorgdheid geuit over het ontbreken van parkeerplekke in de nabijheid van gebouw B. Hierbij wordt vermeld dat de parkeerplekken en de locaties hiervan inmiddels al vastliggen zoals ook reeds in de brief aan de bewoners gericht vermeld.
 • Denk bij het plaatsen van bomen langs de busbaan wel aan de hoogte van de bomen en eventuele schaduwvorming.
 • Een ecologische inrichting met veel planten en natuurvriendelijke oevers wordt gezien als zeer wenselijk, echter maken de bewoners zich wel zorgen over het onderhoudsregime van de gemeente en het waterschap. Wordt straks niet alles in één keer weggemaaid is de vraag die gesteld word. Ook vraagt men hier de gemeente realistisch te zijn, de bewoners hebben liever iets dat behouden en goed onderhouden kan blijven dan iets wat door Beheer simpelweg wordt wegbezuinigd of gemaaid.
 • Men geeft aan dat de bocht in watergang aan de Noord zijde erg smal is en dikwijls bijna dichtgroeit met riet.

Vragen:

 • Wat is de drempel om in aanmerking te komen voor een woning in gebouw B?

Acties Gemeente:

 • Contact zoeken met de partij die een container heeft staan in het gebied met tuinmaterieel en deels het beheer verzorgt in het gebied.
 • Afstemming zoeken met de Alliantie t.b.v. nestkasten, insectenhotels en vleermuiskasten aan gevels.
 • Aanleggen natuurvriendelijke oevers in relatie tot aanwezig riet en beheer door Waterschap. Nagaan hoe het Waterschap aankijkt tegen een natuurvriendelijke oever op deze locatie.