Skip to content

Transformatie Ambachtsmark

Wonen op de Ambachtsmark?

Kaartje van het gebied, met de Ambachtsmark gearceerd

Op 16 april 2019 is er een inloopbijeenkomst over de concept gebiedsvisie voor de Ambachtsmark. Na de inloopbijeenkomst kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden als de visie ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders

Datum: dinsdag 16 april 2019
Tijd: 19:30 - 21:00 uur
Locatie: NCCW-gebouw, Markenlaan 1, Almere

Oorspronkelijk is de Ambachtsmark een bedrijventerrein, maar het gebied is ook aantrekkelijk om woningen te maken in leegstaande bedrijfspanden, bovenop bestaande panden te bouwen of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen.

De gebiedsvisie leest u hier

De bijlagen leest u hier 

Op 18 oktober vond er een inloopavond voor alle betrokken partijen die meer wilden weten over wat er speelt en gaat spelen op de Ambachtsmark. 

Deze bijeenkomst stond in het teken van het verzamelen van wensen, aandachtspunten en ideeën bij deze ontwikkeling. Dit is waardevolle informatie om een goede gebiedsvisie op te stellen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Ruim honderd Havenaren bezochten op 18 oktober kantorencomplex NCCW op de Ambachtsmark. Ze waren door gemeente Almere uitgenodigd om hun wensen, aandachtspunten en ideeën te geven over een belangrijke ontwikkeling die speelt op het bedrijventerrein. Dit gebied is namelijk aantrekkelijk om woningen te maken. Door leegstaande panden te verbouwen of te vervangen door nieuwbouw. Het is niet de bedoeling om het hele gebied te veranderen naar alleen woningen, want juist een mix van wonen en werken is gewenst. 

Om dat in goede banen te leiden stelt gemeente Almere een gebiedsvisie op. Bij het maken van zo’n visie zijn de ideeën en zorgen van omwonenden zeer waardevol. Zij weten als geen ander waar de plannenmakers op moeten letten. Om daar achter te komen is de inloopbijeenkomst georganiseerd. 

Woningen voor Havenaren

Er ontstonden goede gesprekken tussen gemeente, omwonenden, ondernemers op de Ambachtsmark en de eigenaren van de bedrijfspanden. Waar iedereen het over eens lijkt te zijn, is de noodzaak om nieuwe woningen aan Haven toe te voegen. Zowel voor mensen op leeftijd als voor starters op de woningmarkt. Een van de wensen is dat het vooral Havenaren zijn die in aanmerking komen voor de nieuwe woningen. ‘Zij zijn verbonden met het stadsdeel wat de leefbaarheid ten goede komt’. aldus een aantal aanwezigen. En daar op aansluitend: de veranderingen zijn zeker gewenst, maar moeten wel overeenkomen met het huidige karakter van de wijk, met een voorkeur voor ‘dorps’ en geen grootstedelijke allure. “Optoppen” kan, maar liever niet meer dan vier verdiepingen. Tot slot werd ook de waardering voor het groen benadrukt door velen. Dat moet in de plannen liefst gehandhaafd worden en een flinke onderhoudsbeurt voor het openbare groen op korte termijn was ook een veel gehoorde wens. 

De opmerkingen van Havenaren zijn gebundeld in dit document.

De volgende stap 

Met alle informatie die is opgehaald kan een concept-gebiedsvisie Ambachtsmark worden gemaakt. De planning is dat in februari m of maart 2019 een tweede inloopmoment wordt georganiseerd, waarin deze visie wordt voorzien van een toelichting. Daarvoor ontvangen betrokkenen tegen die tijd een uitnodiging. Aanwezigen op de bijeenkomst wordt nogmaals gevraagd inhoudelijk te reageren op de visie. Daarna kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden als de visie ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Overige vragen

Naast vragen over wonen op de Ambachtsmark stelde men ook andere vragen over de buurt. Vooral het aangekondigde groot onderhoud van de wijk riep enkele vragen op.