Skip to content

Wooncoöperatie De Dubbeldekker

*UPDATE * 9 mei 2018

De gemeente heeft een stedenbouwkundige voorkeursvariant benoemd. Er is gekozen voor de bouwvariant met ongeveer 20 grondgebonden woningen (zie afbeelding 1). De gemeente volgt hiermee de voorkeur van de omwonenden en geïnteresseerden, die tijdens de participatiebijeenkomsten eind 2017 naar voren is gekomen. Ook woonstichting GoedeStede heeft voorkeur uitgesproken voor deze variant. 

En nu?

Nu gaan de partijen verder om samen met potentiële bewoners de wooncoöperatie op te zetten. Degenen die hebben aangegeven interesse te hebben, worden binnenkort uitgenodigd. Dan worden de vervolgstappen  besproken.

Ook interesse?
Heeft u ook interesse om misschien in de Dubbeldekker te komen wonen? Meldt u dan aan via info@almere.nl 

*UPDATE* Verslag participatiebijeenkomst 29 november 2017 .

De stichting Maatschappelijk Hergebruik Vastgoed Almere is een burgerinitiatief gestart om een wooncoöperatie van senioren in Almere Haven te realiseren. Het voormalige schoolgebouw van OBS De Dubbeldekker wordt al enkele jaren niet meer als schoolgebouw gebruikt en kwam daarom voor omvorming in aanmerking. Uit onderzoek bleek dat verbouwen van het huidige pand tot woningen niet mogelijk is, daarom gekozen voor nieuwbouwwoningen.

Wooncoöperatie

Binnen een wooncoöperatie geven de bewoners samen vorm aan hun woonwensen via collectief opdrachtgeverschap en -beheer. Het doel van deze wooncoöperatie is meer zeggenschap bij bewoners te leggen en bewoners minder afhankelijk maken van instellingen als corporaties. De doelgroep van deze wooncoöperatie bestaat uit senioren uit Almere Haven met een laag inkomen.

Meedenken

Op 20 september 2017 was er een informatieavond voor omwonenden. Het doel van deze avond was om de aanwezigen te informeren over de stand van zaken van dit nieuwbouwplan en om het proces uit te leggen. Op 4 oktober vond een meedenkavond voor omwonenden plaats om, samen met potentiële toekomstige bewoners, mee te denken over de concrete invulling van de woningbouw en herinrichting van de openbare ruimte. Op 19 oktober is een eerste versie van het verslag van 4 oktober per e-mail opgestuurd naar de mensen die hadden aangegeven op de hoogte te willen blijven. Zij hebben toen een week de mogelijkheid gehad om met op- of aanmerkingen te reageren. De reacties zijn verwerkt. Het uiteindelijke verslag van 4 oktober kunt u hier lezen.

Benieuwd? Wilt u ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom dit project? Dat kan! Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@almere.nl, onder vermelding van 'wooncoöperatie de Dubbeldekker'.