Skip to content

Transformatie De Paal

Inloopbijeenkomst 19 juni 2019

Oorspronkelijk is de Paal een bedrijventerrein, maar het gebied is ook aantrekkelijk om woningen te maken in leegstaande bedrijfspanden, bovenop bestaande panden te bouwen of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen. Binnenkort start gemeente Almere met het verzamelen van wensen, aandachtspunten en ideeën bij alle betrokkenen. Omwonenden en ondernemers op het terrein ontvangen een uitnodiging om tijdens de inloopavond op 19  juni met de gemeente in gesprek te gaan. 

Datum:                19 juni 2019
Tijd:                     19:30 - 21:00 uur
Locatie:               Almere, De Paal 14

Deze inbreng is waardevolle informatie om een goede concept gebiedsvisie op te stellen met spelregels om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. Als de concept gebiedsvisie klaar is volgt een tweede inloopbijeenkomst om te laten zien wat er met de inbreng is gedaan. Daarna wordt de visie definitief en is het maken van woningen op de Paal mogelijk.  Het is niet de bedoeling om het hele gebied te veranderen naar alleen woningen, want juist een mix van wonen en werken is gewenst. 

Wilt u op de hoogte blijven?
Aanmelden digitale nieuwsbrief

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Belangrijke documenten