Skip to content

Wijkregisseurs

Wijkregisseurs Almere Haven

In Almere Haven werkt nog één wijkregisseurs. Yvonne Eggermont. Zij is hier de schakel tussen de burger en de overheid en beantwoordt bewonersvragen die vooral te maken hebben met het dagelijks beheer. Daarbij werkt ze samen met andere collega’s en partijen zoals o.a. scholen, de Schoor, bewonersorganisaties, de politie en  bewonerscorporaties.  Daarbij kijkt de wijkregisseur ook met sociaal maatschappelijke blik naar wat de omgeving vraagt en nodig heeft. Yvonne is telefonisch te bereiken via 14 036.