Wijkbudget

Wijkbudget

Heb je een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen, jouw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Dat soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget. Op deze pagina lees je welke criteria zijn, wie er beslist en hoe het aanvragen en toekennen in zijn werk gaat.

Criteria voor toekennen wijkbudget
De gebiedsmanager van het gebied waar je woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. Hierbij hanteert hij of zij een aantal criteria. Dit zijn de volgende criteria.

Wel kans maken ideeën die…

  • Betrekking hebben op de straat of buurt;
  • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving;
  • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;
  • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen;
  • De buurt mooier en/of leefbaarder maken, en waar geen bijdragen uit andere budgetten zijn;

Niet in aanmerking komen ideeën die…

  • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk
  • Ook al een bijdrage krijgen uit een ander budget, of juist strijdig zijn met andere budgetten
  • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud
  • Een bijdrage vragen voor eten en drinken
  • Een structurele bijdrage vragen

Zo vraag je een wijkbudget aan
Vul het onderstaande formulier in. De gebiedssecretaris neemt contact met je op en vertelt over de verdere gang van zaken rondom het aanvragen van een wijkbudget. Wil je niet direct een wijkbudget aanvragen, maar eerst advies inwinnen? Ook dat is mogelijk. Vul dit dan in bij het veld 'Informatie over het project'.

Is het wijkbudget toegekend? Denk je eraan om binnen drie maanden na de activiteit een financiële verantwoording (onder andere in de vorm van kassabonnen) en een (foto)verslag in te dienen.