Veiligheid

Veiligheid in Haven

Buurtpreventieteam

In Almere Haven is ook een buurtpreventieteam actief. Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers die samen met de politie en gemeente ervoor zorgt dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden aangepakt in de wijk. Dit kan door extra op te letten, en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Het buurtpreventieteam is alert op ongewone activiteiten en geeft dit door aan gemeente en/of politie. Neem contact op met het Buurtpreventieteam Almere Haven.

Waaks! 

Als hondeneigenaar loop je dagelijks, vaak op gezette tijden, op straat en je kent jouw eigen wijk goed. Je herkent daardoor ook sneller verdachte situaties, zoals personen in de tuin van de buren terwijl deze van huis zijn. Of personen die opvallend in auto’s of woningen kijken. Daarom vragen wij jou als hondenbezitter om de ogen en de oren van jouw wijk te zijn en mee te doen aan Waaks! Waaks is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en de hondenbezitters. Wij vragen je om extra alert te zijn op verdachte situaties tijdens het uitlaten van jouw hond en deze situaties te melden bij de politie. Wij verwachten niet dat je zelf ingrijpt bij een verdachte situatie, maar wel dat je de politie belt. Jouw eigen veiligheid staat uiteraard voorop. Via een nieuwsbrief houden we contact met de deelnemers van Waaks over de situatie in de wijk en natuurlijk de resultaten van Waaks.

Wilt je in contact komen met andere Havenaars die meedoen aan Waaks? Of gerichte informatie krijgen wat er in jouw wijk speelt en meehelpen de wijk veilig te houden. Kijk dan eens op de pagina van Waaks Almere Haven.

De wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent krijgt  hulp van  andere agenten en gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in jouw wijk of buurt. 

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. Wil je weten wie uw wijkagent is? Dit kan je vinden op de website van de politie

Handhavers gemeente

Naast de inzet van politie zijn ook gemeentelijke handhavers actief in de openbare ruimte om allerlei vormen van overlast tegen te gaan. Alle handhavers van de gemeente Almere zijn beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Ze zijn daar waar het op dat moment nodig is. Ze treden snel en daadkrachtig op bij problemen die er overdag, ’s avonds en ’s nachts en in het weekend kunnen zijn in wijken en buurten. De handhavers van Stadstoezicht gebruiken auto’s, maar rijden ook op (e-)bikes of verplaatsen zich te voet door Almere. Dat is goed voor het milieu, de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.

Handhavers worden integraal ingezet bij overlast, vernielingen, alcoholgebruik, afvaldumpingen en hangjongeren. Ze handhaven het betaald parkeren, de blauwe zones en foutparkeren. Ook zijn de handhavers verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de Drank en Horecawet. Ze worden ook ingezet bij de aanpak van woning- en auto-inbraken in de stad en bij incidenten die het cameratoezicht registreert. Dit zijn allemaal zaken waarvan Almeerders vinden dat die aangepakt moeten worden. Want mensen voelen zich prettiger en veiliger in een omgeving die schoon, heel en veilig is.

Buurtappgroep

Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtappgroepen. De gemeente vindt het oprichten van buurtappgroepen een goed initiatief, maar het is en blijft een initiatief vóór en dóór burgers. Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten met een buurtappgroep. Bekijk zelf welke vorm het beste bij jou past:

  • Start zelf een appgroep met uw buren
    Je kunt op eigen initiatief, bijvoorbeeld via WhatsApp, een buurtappgroep starten met jouw buren tot maximaal 256 deelnemers. Zo kun je informatie uitwisselen over bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid in jouw straat of buurt.  
  • Maak gebruik van een beheerde appgroep in jouw wijk
    Als er meer dan 256 deelnemers zijn, dan is het handig om een beheerder aan te wijzen en meerdere appgroepen aan te maken.
  • Maak gebruik van een bestaande App
    Er zijn diverse (on)betaalde Apps op de markt die ondersteunen bij de communicatie tussen buurtbewoners.

In deze toolkit lees je tips en wat je kunt verwachten van de gemeente en de politie.