Havenkom

Op weg naar een vernieuwde havenkom

De vernieuwing van de bestrating aan de Sluiskade in Almere Haven is zo goed als klaar. De gevelterrassen zijn vernieuwd, zodat je daar volop van de zon en de haven kan genieten. Na de bouwvak volgt de grote verbouwing.

Na de presentatie van het definitieve plan voor de vernieuwing van de Havenkom op 17 mei is wel wat gebeurd. Diverse mensen realiseerden zich dat de bomen aan de waterkant de Havenkom misschien wel erg groen zouden maken, waardoor het uitzicht vanuit de appartementen voor een deel verloren zou gaan. En ondanks alle voorzichtigheid kon het Waterschap voor de eerder gekozen bomen dicht langs het water geen vergunning geven.

Achter de schermen is hard gewerkt om dit dilemma op te lossen. De wens voor de Havenkom was en is dat die groener wordt, het uitzicht behouden blijft en alles past binnen een vergunning.
Er komen nu net iets meer bomen aan de zijkant van de Havenkom (niet direct langs het water), in de plantvakken komt wat meer laag groen, bloemen en kleinere boompjes. Wat precies? Dat wordt uitgewerkt en uitgerekend. In november 2021 maken we dit bekend.

Gelukkig kan er na de bouwvak periode wel doorgewerkt worden en blijft het werk op schema. De bomen kunnen pas volgend jaar geplant worden.
Meer actuele info en veelgestelde vragen vind je op stadsgesprekken.almere.nl project ‘Op weg naar een bruisende Havenkom’ en op Havenhart2punt0.nl.

Op weg naar een bruisende Havenkom; digitale bijeenkomst

Op 17 mei is bij een digitale bijeenkomst het definitief ontwerp voor het vernieuwen van de Havenkom gepresenteerd. Tijdens het tweede deel van deze avond en via Social Media heeft gemeente Almere gevraagd om suggesties te doen en ideeën te delen om de Havenkom nog bruisender te maken.

Bekijk de oogst van de suggesties en ideeën voor een bruisende Havenkom. Het uitgangspunt is dat de ideeën zorgen voor een actieve waterbeleving in de Havenkom. Zo gaat de Havenkom nog meer bruisen. Deze ideeën kunnen misschien nu al passen in de werkzaamheden van vandaag en morgen, in de zomervakantie of juist na afronding van de vernieuwing van de Havenkom in oktober. 

Terugkoppeling digitale bijeenkomst stadsgesprekken 15 maart 2021

Havenaren en ondernemers van de havenkom kregen op 15 maart 2021 tijdens een digitale bijeenkomst toelichting op het voorlopig ontwerp voor de vernieuwing van de havenkom. In aanloop naar dit moment was het voor geïnteresseerden  al mogelijk om vragen te stellen over het ontwerp en hun wensen te delen met de plannenmakers. Als we alle reacties en opmerkingen onder de loep nemen ontstaat het beeld dat men over het algemeen heel blij is met de vernieuwingsplannen.

Zorg over de verkeersveiligheid

Remmen wielrenners en auto`s wel echt af, bijvoorbeeld door de ribbels in het wegdek, ook als het niet heel druk is? Volgens de ontwerper komt dat goed en de wethouder zegde toe in te grijpen als het toch niet mocht werken.

Parkeerdruk

Zijn er straks echt wel genoeg parkeerplaatsen, ook al klopt het aantal plaatsen met de parkeernorm? De verwachting is dat met de komst van de bootjes, en wellicht ook meer, de druk op de parkeermogelijkheid bij het Havenhoofd weer en verder toeneemt. Als bewoners van het Havenhoofd regelmatig hun auto niet in de directe omgeving van Havenhoofd kwijt kunnen, dan overweegt de gemeente een parkeerzonebeleid voor hen. Vooralsnog is de parkeerbalans in het hele centrumgebied Haven in kaart gebracht. De parkeerplekken die verdwijnen, omdat de havenkom een verblijfsgebied wordt, worden ruimschoots gecompenseerd in het centrumgebied. Suggestie is om tijdelijk het Manifestatieveld te gebruiken.

Bestrating en verlichting

Ook was er een wens om het vernieuwingsgebied uit te breiden naar het Havenhoofd, omdat daar klachten zijn over bestrating en verlichting. Er is op dit moment een begrenzing van het plangebied tot aan het Havenhoofd. Bovendien is geen geld beschikbaar, naast het bedrag dat nu al als impuls voor de Havenkom extra wordt geïnvesteerd. De bewoners van Havenhoofd kunnen de gemeente natuurlijk wel benaderen om de klachten op te lossen. 

Werkzaamheden

De huidige werkzaamheden aan de bovenkade, de herstrating vanaf de gevels, wordt nauwlettend gevolgd. De inzet van twee stratenmakers lijkt niet echt voldoende. De gemeente is in gesprek met de ondernemers en uitvoerders. Inzet is om, als de terrassen weer open mogen, de terrassen vanaf de gevel klaar voor gebruik zijn. Daarnaast worden afspraken gemaakt om de rijweg te benutten.

De wethouder vertelt dat de situering van de terrassen is afgestemd met het Waterschap en de afdeling Verkeer. De auto zal te gast zijn. De vlakken in de bestrating en lijnen als afbakening zullen dit ondersteunen en versterken. Net zoals de inrichting met terrassen, bankjes en beplanting. Alle inzet is gericht op veiligheid om te verblijven en flaneren; als dit onvoldoende blijkt, dan volgen andere interventies.

Bomen

Vraag is of bij vervanging en toevoeging van bomen in de havenkom voldoende rekening wordt gehouden met het zicht op de haven, het water. De vraag komt ook voort uit onduidelijkheid over de vervanging van bomen bij de herinrichting van en rond de Sluisgarage. Daarvan wordt gezegd dat de vraag bekend is bij de gemeente (Gebiedsontwikkeling) en wordt meegenomen met de terreininrichting: de hoge bomen worden vervangen door krentjes. Voor de havenkom geldt dat dit een plek is om te delen! Er is gezocht naar een goede balans tussen een groene uitstraling en zicht op het water. Er zal voldoende afstand zijn tot en tussen de bomen, voor een goed zicht.

Keien

De keien op de (beneden)kade maken de gang over de kade zwaar voor mensen met een handicap. We mogen de keien niet weghalen; ze gaan dus niet als eerder bedacht naar de bovenkade, maar blijven op de benedenkade. De gemeente zal de keien netjes herstraten, maar onderzoekt ook de mogelijkheden om een toegankelijker middenstrook te maken. En de bovenkade krijgt een breder en rustiger (verblijfs)profiel.

Behoud benedenterras

Café ‘t Lievertje vraagt of  het bij uitzondering een terras aan de waterkant mag behouden. Hierover is en wordt overlegd tussen gemeente en BIZ; het ontwerp is gericht op het toevoegen van kwaliteit en uniformiteit in beeld en gebruik. Er zal een aparte afspraak worden gemaakt met ’t Lievertje. 

Ondernemerschap

Er wordt constructief overlegd en samengewerkt tussen gemeente en ondernemers aan de herinrichting van de havenkom en modules. De havenkom wordt een echte trekpleister. Tijdens alle bouwwerkzaamheden zal er zeker overlast ervaren worden, maar in goed overleg wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Er is veel enthousiasme om na jaren echt aan de slag te zijn.

Werkzaamheden herinrichting Havenkom

Eind 2020 heeft de gemeente de eerste ideeën voor vernieuwing van de Havenkom gepresenteerd in een buitententoonstelling. Bewoners, en ook veel specialisten, hebben hierop gereageerd. 

 1. Met gebruik van alle reacties maakt de gemeente een compleet ontwerp 
 2. In overleg met de horeca start de geemente met het vernieuwen van de bestrating  

De gemeente gaat meteen aan de slag 

De kade beschermt Haven tegen water. Daarom mag er bij risico op storm in het najaar en de winter bijna niet aan de kade gewerkt worden. Maar de horeca en de bezoekers willen juist graag in het voorjaar en de zomer terrassen gebruiken. Dus een stuk van de bestrating dat niet bepalend is voor het ontwerp, wordt snel alvast vernieuwd. 

Compleet maken van het ontwerp  

Dat zal naar verwachting in de zomer klaar zijn, tenzij er moeilijkheden opduiken. Daarna volgt de échte vervolguitvoering. De onderstaande reacties worden daarin meegenomen. 

Reacties bewoners en horeca 

De bewoners kregen een paar specifieke vragen en konden ook hun algemene reacties en ideeën meegeven. Van de 75 bewoners die reageerden, was er één persoon die de ideeën helemaal niet goed vond, verder waren alle reacties positief en werd de opmerking “snel mee beginnen” een paar keer gemaakt. Ook de horecamensen die met de wethouder spraken, waren positief over de ideeën. 

De algemene reacties en ideeën leverden op dat de gemeente nog een keer goed gaat kijken naar parkeren en verkeer in het gebied. Ook zeiden enkele bewoners: pas op dat het materiaal op de benedenkade niet glad wordt. Over afsluiten van de Havenkom voor verkeer werden veel opmerkingen gemaakt, maar er was geen eenduidigheid over. 

De reacties op de specifieke vragen waren als volgt: 

 • Havenkom krijgt uitstraling van boulevard, meer groen - heel positief 
 • In het midden zijn er terrassen aan de gevel - overwegend positief 
 • Reliëfstrepen die verkeer vertragen - overwegend positief 
 • Klim/Kunstobject - overwegend positief 
 • Minder parkeerplekken - wisselend, maar vooral positief 
 • De reacties op de gepresenteerde opties (modules) voor de horeca: wisselend
 • Serres – positief 
 • Zeildoeken - positief (let op, beneemt het geen zicht en klappert het niet teveel) 
 • Bootverhuur – positief 
 • Kunst/Klimobject - positief (let op, geen zand eronder, want dat verwaait) 
 • Buiten-horeca – positief 
 • Urban sports - positief, maar hierover was wat minder enthousiasme 

Reacties specialisten 

De diverse specialisten hebben over allerlei details opmerkingen gemaakt. Over groen, verlichting, botenaanleg, kosten, electra, evenementen, toegankelijkheid, verblijfskwaliteit etc. De ontwerpers moeten nu met alle opmerkingen aan de slag.  Qua techniek is het meest ingewikkelde dat de kade Haven beschermt voor water: het is de waterkering. En die moet te allen tijde stevig blijven. Dat betekent: geen grote veranderingen aan en in de grond. 

Verder is het meest spannende of de ingrepen echt gaan zorgen dat Almeerders de Havenkom meer gaanwaarderen. Wethouder Van Garderen heeft hiervoor nog twee specialisten van buiten Almere gevraagd om een oordeel. Zij waren positief over de opzet en hebben nog verschillende adviezen meegegeven voor de uitwerking, zoals de ruimte voor voetgangers en het belang van leuke activiteiten in het gebied. 

Hoe gaan we verder? 

Als de aanpak van de eerste bestrating start in week 11. Als het ontwerp klaar is, wordt dat ook gepresenteerd. Sommige punten worden dan nog voor reacties voorgelegd. Daarna gaan de puntjes op de i en start de echte vernieuwing!