De Gouwen

De Gouwen is een woonwijk die begin jaren ’80 is gebouwd. Er zijn relatief veel vrijstaande en geschakelde woningen. Net als de rest van Almere Haven gaat het hier om een zogenaamde bloemkoolwijk: een wijk waarin de woningen in hofjes zijn verdeeld. De wijk is gelegen aan de noordwestkant van Almere Haven en wordt aan de ene kant begrensd door een groot volkstuinen complex (De Tuingouw) en aan de andere kant door de Noorderdreef en het binnenstedelijke bedrijventerrein De Paal.

Op deze pagina leest u meer over de gebiedsvisie die nodig is om wonen op De Paal mogelijk te maken.