Drempels Havenkom blijven liggen

In juli hebben we tijdelijke drempels aangelegd in de Havenkom. De drempels zijn aangelegd om ervoor te zorgen dat horecapersoneel veiliger over kan steken. Vanwege de coronamaatregelen moesten de terrassen ruimer worden opgezet. Daarom kwamen deze aan beide kanten van de weg (bij de restaurants en aan de overkant van de weg, bij het water). 

Helaas zijn er valpartijen geweest bij de drempels. Racefietsers en wielrenners die de waarschuwingsborden hadden gemist, gingen soms te hard over de drempels en vielen. We wisten dus dat er zowel voor- als tegenstanders van de drempels waren.

We wilden weten hoe het merendeel van de Havenaren dacht over de drempels en hebben bewoners en ondernemers in oktober gevraagd een enquête in te vullen. Daarin hebben we hen onder meer gevraagd of deze tijdelijke drempels kunnen blijven liggen tot aan de definitieve herinrichting van de Havenkom (start 2021).

Gemiddeld 75% van de respondenten vond het aanbrengen van de drempels een goed idee.
Daarbij heeft een overgroot deel van de bevraagden aangegeven dat zij willen dat de drempels blijven liggen tot aan de definitieve herinrichting van de Havenkom. Vanwege dit hoge percentage hebben wij besloten de drempels te laten liggen.
 

Veelgestelde vragen

In de enquête konden bewoners en ondernemers ook opmerkingen plaatsen. Daarbij kwamen twee vragen prominent naar voren:

  • Of de drempels nog meer kunnen worden verhoogd of verbreed van stoeprand tot stoeprand, zodat het effect nog meer kan worden vergroot.
  • Waarom er niet voor andere opties is gekozen, zoals een volledige afsluiting, een gedeeltelijke afsluiting van de Havenkom (in tijdsblokken) of een afsluiting met andere mechanismen zoals palen in de grond. 

De huidige vorm van de drempels is naar aanleiding van deze vraag opnieuw zorgvuldig onderzocht en afgestemd met verkeerskundige specialisten van de gemeente en de wielersportbond NTFU en de Fietsersbond Flevoland. Alle partijen geven aan dat de huidige vorm van deze tijdelijke drempels veilig en effectief is. Een verbreding of verhoging zou hieraan afbreuk doen.

Definitieve herinrichting Havenkom

Alle andere opties en mogelijkheden worden meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor de definitieve herinrichting van de Havenkom. Dan gaat het bijvoorbeeld om afsluiting van de Havenkom en vertraging van het verkeer. We hebben de uitkomsten van deze enquête gedeeld met de ontwikkelaars. De plannen voor herinrichting van de Havenkom kunt u volgen via www.havenhart2punt0.nl