Skip to content

Cultuur in Haven

Corrosia
Corrosia Theater, Expo & Film is hét kunstencentrum van Almere met kunst aan de muren en kunst op de planken. Ze bieden een avontuurlijk en toegankelijk programma, van beeldende kunst, dans, theater en muziek tot film, debat en literatuur. 

Lees meer over Corrosia en bekijk de agenda op www.corrosia.nl/.

Carillon Goede Redetoren
Almere heeft drie carillons die - net als de torens waarin zij hangen – eigendom zijn van de gemeente Almere. Een ervan is in Almere Haven in de Goede Redetoren. Het carillons wordt wekelijks bespeeld:

·        woensdag 14.30 tot 15.30 uur en vrijdag 11.00 tot 12.00 uur tijdens de weekmarkt.

In Almere Haven werd het carillon opgeleverd in 1979. Het carillon telt vijftig klokken, met een totaalgewicht van zo'n vijf ton. De zwaarste klok weegt ongeveer 950 kilo. Op een deel van de klokken klinkt elk kwartier een korte melodie.

Archeologie
Almere en archeologie? Ja! Ook in de bodem onder deze jonge stad is veel te beleven. We hebben opgravingen, monumentenzorg, scheeps- en vliegtuigwrakken en archeologische activiteiten voor jong en oud.

Archeologen hebben op zo’n zestig locaties sporen gevonden van prehistorische bewoning. Voor het merendeel afkomstig uit de Steentijd, onder meer van jagers en verzamelaars langs de rivier de Eem, zo’n 9.000 jaar voor Christus. Daarnaast vinden we in de drooggelegde zeebodem veel scheepswrakken, van de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Ruim 25 onderzochte scheepswrakken herinneren aan de tijd dat dit gebied nog Zuiderzee was.

Alleen door precies de plek te registreren waar voorwerpen gevonden worden, kunnen archeologen er wetenschappelijk achterkomen wat het is, uit welke tijd en waar het voor diende. Een soort Crime Scene Investigation dus: het kleinste detail is van belang, zelfs een minimale verkleuring in de grond.

Wil je meer weten over de bodemschatten van Almere Haven? Op www.almere.nl/archeologie is hierover veel te lezen.