Cultuur in Haven

Corrosia

Corrosia Theater, Expo & Film is hét kunstencentrum van Almere met kunst aan de muren en kunst op de planken. Ze bieden een avontuurlijk en toegankelijk programma, van beeldende kunst, dans, theater en muziek tot film, debat en literatuur. Lees meer op de website van Corrosia

Carillon Goede Redetoren

Almere heeft drie carillons die - net als de torens waarin zij hangen – eigendom zijn van de gemeente Almere. Een ervan is in Almere Haven in de Goede Redetoren. De stadsbeiaardiers bespelen het carillons wekelijks: op woensdag 14.30 tot 15.30 uur en vrijdag 11.00 tot 12.00 uur tijdens de weekmarkt. Daarnaast zijn er regelmatig carillonconcerten. Meer informatie hierover op de Facebookpagina van de Stadsbeiaardiers Almere en op de website van Goede Rede

In Almere Haven werd het carillon opgeleverd in 1979. Het carillon telt vijftig klokken, met een totaalgewicht van zo'n vijf ton. De zwaarste klok weegt ongeveer 950 kilo. Op een deel van de klokken klinkt elk kwartier een korte melodie.

Archeologie

Almere en archeologie? Ja! Ook in de bodem onder deze jonge stad is veel te beleven. We hebben opgravingen, monumentenzorg, scheeps- en vliegtuigwrakken en archeologische activiteiten voor jong en oud.

Archeologen hebben op zo’n zestig locaties sporen gevonden van prehistorische bewoning. Voor het merendeel afkomstig uit de Steentijd, onder meer van jagers en verzamelaars langs de rivier de Eem, zo’n 9.000 jaar voor Christus. Daarnaast vinden we in de drooggelegde zeebodem veel scheepswrakken, van de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Ruim 25 onderzochte scheepswrakken herinneren aan de tijd dat dit gebied nog Zuiderzee was.

Alleen door precies de plek te registreren waar voorwerpen gevonden worden, kunnen archeologen er wetenschappelijk achter komen wat het is, uit welke tijd en waar het voor diende. Een soort Crime Scene Investigation dus: het kleinste detail is van belang, zelfs een minimale verkleuring in de grond.

Wil je meer weten over de bodemschatten van Almere Haven? Op de website Archeologie in Almere is hierover veel te lezen.