Skip to content

De Wierden

De Wierden is in beweging. Er gebeurt veel en er staat nog veel te gebeuren. De locatie en status van een aantal activiteiten op de lange en korte termijn zijn op deze kaart aangegeven.  

Dit jaar zijn de nieuwe woningen aan de Kornwierde, het Tuinhuis, bewoond. En inmiddels is aannemer Friso Bouwgroep in het Hart van de Wieden gestart met de bouw van twee nieuwe woongebouwen en zijn plannen voor de Kimwierde in de maak. Dit zijn belangrijke mijlpalen voor de buurt die deel uitmaken van een groter plan om De Wierden te vernieuwen.

Appartementencomplex de Kimwierde
*update 25 april 2018*
Inbo Architecten heeft in opdracht van Ymere een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw in de Kimwierde. Het gaat om 40 appartementen. Ymere zal deze appartementen verhuren als sociale huurwoning voor mensen uit Almere Haven die nu ingeschreven staan op Woningnet. Wanneer de eerste huurders verhuizen kunnen de appartementen ook duurder worden verhuurd. Ymere hoopt na de zomervakantie te starten met de bouw.  Meer informatie leest u hier.

Tuinhuis aan de Kornwierde
*update 16 juli 2018*
Op woensdag 24 januari werd het Tuinhuis symbolisch geopend met het planten van bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners met elkaar hebben ontworpen. Het appartementengebouw met 27 woningen is door de Alliantie gerealiseerd en via Woningnet inmiddels helemaal verhuurd. 

Inmiddels is de omgeving ook ingericht. De weg van Leemwierde naar Kornwierde is een stukje verlegd en de nieuwe Mesurierbrug is  open gesteld  voor  verkeer. Ook de groeninrichting is verder afgerond. 

Hart van de Wierden
Waar eerst buurtcentrum Wierdendok, de supermarkt en de Wierwinde stonden, worden in totaal 58 appartementen verdeeld over twee gebouwen gebouwd. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een aantal woonwensen uit de buurt. Zo komen er speciaal ingedeelde appartementen voor senioren en aangepaste woningen waaruit men ook kan werken. Tot slot zijn er kleine starterswoningen gepland voor mensen met een zorgvraag.

Hier kunt u een impressie van het ontwerp bekijken. 

Tussen de twee gebouwen in komt een tuin en ook de ruimte rondom wordt opnieuw ingericht. De bouw is in november 2017 gestart. Naar verwachting zijn de woningen eind 2018 klaar. Inschrijven voor deze woningen gaat via Woningnet.

Direct omwonenden kunnen overlast ervaren van de bouwactiviteiten. In de omgeving worden extra (tijdelijke) parkeerplekken aangelegd omdat bestaande plekken tijdens de bouw niet beschikbaar zijn. De plekken zijn op deze kaart aangegeven.

Mogelijkheden Zandwierde en Leemwierde in onderzoek

Ymere, De Alliantie en gemeente Almere zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor nieuwbouw in de Zandwierde (waar nu de gymzaal staat) en de Leemwierde (waar nu Gezondheidscentrum West staat). Bij de start van het ontwerpproces voor deze nieuwbouw worden de omwonenden betrokken.

De Hoekwierde
*update 28 februari 2018*
In februari heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met het Ontwikkelingsplan voor de Kustzone Almere Haven. 

In dit plan staan ook woningen die aanvankelijk waren gepland in de Hoekwierde.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan De Laren-De Wierden in 2015 is met een motie gevraagd om een alternatieve bouwlocatie te zoeken voor de geplande woningen in de Hoekwierde.
Deze alternatieve bouwlocatie is gevonden in de kustzone van Almere Haven.

De integrale wijkaanpak Het toevoegen van woningen in De Wierden hoort bij een serie maatregelen om de wijk te verbeteren. In 2012 spraken De Alliantie, Ymere en gemeente Almere af om van De Wierden een aantrekkelijke wijk te maken voor huidige en nieuwe bewoners. Deze afspraken zijn onderdeel van de integrale wijkaanpak (IWA). Meer verschillende typen woningen zijn nodig om bijvoorbeeld ouderen een beter passend huis te bieden of juist om jonge gezinnen meer mogelijkheden te geven om in de buurt te komen wonen. Bij de betaalbare woonprojecten in De Wierden krijgen Havenaren voorrang bij de toewijzing van woningen. Naast nieuwbouw zijn de Alliantie en Ymere bezig om hun bestaande woningen op te knappen. Daarover worden huurders apart geïnformeerd.