Skip to content

De Wierden

Er gebeurt veel en er staat nog veel te gebeuren in de Wierden. Op bovenstaande kaart staan alle nieuwbouwactiviteiten aangegeven.

Het toevoegen van woningen in De Wierden hoort bij een serie maatregelen om de wijk te verbeteren. In 2012 spraken De Alliantie, Ymere en gemeente Almere af om van de Wierden een aantrekkelijke wijk te maken voor huidige en nieuwe bewoners. Deze afspraken zijn onderdeel van de integrale wijkaanpak (IWA). Meer verschillende typen woningen zijn nodig om bijvoorbeeld ouderen een beter passend huis te bieden of juist om jonge gezinnen meer mogelijkheden te geven om in de buurt te komen wonen.

Bij de betaalbare woonprojecten in De Wierden krijgen Havenaren voorrang bij de toewijzing van woningen. Naast nieuwbouw zijn de Alliantie en Ymere bezig om hun bestaande woningen op te knappen. Daarover worden huurders apart geïnformeerd.

1: Kornwierde, Tuinhuis. 27 woningen opgeleverd. Op woensdag 24 januari werd het Tuinhuis symbolisch geopend met het planten van bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners met elkaar hebben ontworpen. Het appartementengebouw met 27 woningen is door de Alliantie gerealiseerd en via Woningnet inmiddels helemaal verhuurd. 

2. Hart van de Wierden, in uitvoering. Begin 2019 worden 58 woningen opgeleverd gericht op de woonwensen uit de buurt. Zo komt er bijvoorbeeld ruimte voor senioren en starters met een zorgvraag.Hier kunt u een impressie van het ontwerp bekijken. 

Direct omwonenden kunnen overlast ervaren van de bouwactiviteiten. In de omgeving worden extra (tijdelijke) parkeerplekken aangelegd omdat bestaande plekken tijdens de bouw niet beschikbaar zijn. De plekken zijn op deze kaart aangegeven

3. Kimwierde, start bouw van 40 appartementen door Ymere eind 2018. Deze appartementen zijn aantrekkelijk voor ouderen uit Haven en zorgen zo voor doorstroming. Meer informatie leest u hier.

4. Zandwierde, hier staat een gymzaal die na de oplevering van de nieuwe grote  sporthal in Stadswerfpark overbodig is. Na de sloop in winter 2018-2019 wordt de bouwlocatie voor middensegment woningen ontwikkeld. Plannen moeten hiervoor nog ontwikkeld worden.

5. Leemwierde, de plek waar nu gezondheidscentrum West staat is ook aangewezen als bouwlocatie. Plannen hiervoor moeten nog ontwikkeld worden.