Skip to content

Parkwerf-Stadswerf

Groot onderhoud Parkwerf en Stadswerf

De gemeente Almere voert samen met aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in bouwteam het groot onderhoud in de Parkwerf en Stadswerf uit. Het ontwerp is klaar en er wordt buiten volop gewerkt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in januari 2019 afgerond.

Bewonerswensen

Het bouwteam is als eerste begonnen met het uitwerken van een ontwerp voor uw wijk, waarbij u als bewoner de mogelijkheid heeft gekregen uw ideeën kenbaar te maken. Het gaat daarbij om zaken als de invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. De wijk is immers uw leefomgeving, waar u prettig wilt wonen. Omdat wij graag wilden weten welke ideeën er onder de bewoners leven, is er op 9 oktober 2017 de eerste inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond konden bewoners hun vragen, suggesties en ideeën kwijt bij de medewerkers van de gemeente Almere en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Ook konden bewoners zich aanmelden voor de klankbordgroep. Het was een goede bezochte avond; mooi om te merken dat de bewoners zo betrokken zijn bij hun wijk. Weten wie er in de klankbordgroep Parkwerf-Stadswerf zit? De namen van de bewoners zijn te vinden in de projectapp De Werven (zie hieronder).

Meerdere inloopavonden

Na de eerste inloopavond heeft het bouwteam van de gemeente en de aannemer alle suggesties en wensen van de bewoners besproken. Gezamenlijk is bekeken welke opgenomen konden worden in het ontwerp. Vervolgens hebben we het ontwerp met de klankbordgroep besproken. Tijdens de tweede inloopavond op maandag 15 januari 2018 hebben we het definitief ontwerp gepresenteerd. Daarbij hebben we toegelicht welke ideeën wel en niet zijn meegenomen in het ontwerp en de reden hiervoor. 

Om de bewoners over de werkzaamheden buiten te informeren, is op donderdag 22 februari 2018 de derde inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond gaven medewerkers van de gemeente en Dusseldorp een toelichting op de planning en praktische zaken als planning en parkeren. De tekeningen, planning en de nieuwsbrief over de uitvoering van de werkzaamheden zijn te vinden onder het kopje Documenten op deze pagina. Voor meer informatie hierover of een toelichting kunt u ook het wekelijkse inloopuur bezoeken. 

Inloopuur

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden organiseert Dusseldorp een wekelijks inloopuur op de woensdag van 15.00 tot 16.00 uur. Marcel Veenbrink, de uitvoerder van Dusseldorp, is dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Het wekelijkse inloopuur is in de woning aan de Wittewerf 73, waar het project informatiepunt zich bevindt.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg de Facebook-pagina van Groot onderhoud De Werven of download gratis de projectapp De Werven (beschikbaar voor Android en iOS in de stores).