De Marken

De Marken is een ruim opgezette wijk. De wijk is gelegen aan de noordoostkant van Haven en wordt begrensd door de Noorder- en Oosterdreef aan de westkant, de groenstructuur aan de oostkant en Sportpark De Marken aan de zuidkant. Aan noordkant wordt de begrenzing gevormd door het bedrijventerrein De Steiger.

Meer De Marken