Skip to content

De Marken

De Marken is een ruim opgezette wijk. De wijk is gelegen aan de noordoostkant van Haven en wordt begrensd door de Noorder- en Oosterdreef aan de westkant, de groenstructuur aan de oostkant en Sportpark De Marken aan de zuidkant. Aan noordkant wordt de begrenzing gevormd door het bedrijventerrein De Steiger.

De stichting Maatschappelijk Hergebruik Vastgoed Almere is een burgerinitiatief gestart om een wooncoöperatie van senioren in Almere Haven te realiseren. Het voormalige schoolgebouw van OBS De Dubbeldekker wordt al enkele jaren niet meer als schoolgebouw gebruikt en kwam daarom voor omvorming in aanmerking. Uit onderzoek bleek dat verbouwen van het huidige pand tot woningen niet mogelijk is, daarom gekozen voor nieuwbouwwoningen.

Hier leest u daar meer over.