Veel Havenaren benieuwd naar toekomstbeelden Kustzone Haven

13 juli 2017

De tweede algemene informatiedag voor project Kustzone Haven op 7 juli 2017 was een groot succes. Ruim 600 geïnteresseerden zijn langs geweest om  drie ’mogelijke toekomstbeelden te bekijken en te beoordelen. De drie toekomstbeelden zijn tot stand gekomen door een intensief participatietraject tussen bewoners, ondernemers en verenigingen uit Haven en de gemeente Almere.

Het doel van de ontwikkeling van Kustzone Haven is het gebied nog aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. De reacties van de vele bezoekers waren overwegend positief. Tijdens de presentaties binnen en bij de informatieborden buiten op  de vrijdagmarkt vonden goede gesprekken plaats over de afwegingen die gemaakt zijn om tot de drie scenario’s te komen. Uiteraard waren er ook nog vragen, kritische noten en suggesties voor verbeteringen. Deze informatie gaan wij bestuderen en bundelen voor de de verdere uitwerking van de scenario’s.  

Meer informatie over Kustzone Haven en de drie scenario’s is te vinden op www.almere.nl/kustzonehaven.