Taalhaven trapt af met bijeenkomst over laaggeletterdheid

16 maart 2017

In Almere Haven is donderdag 9 maart de aftrap gegeven van een unieke samenwerking om iedereen beter te leren lezen en schrijven. Ruim 60 aanwezigen werden op interactieve wijze bekend gemaakt met laaggeletterdheid en met het initiatief Taalhaven. Taalhaven is een samenwerkingsverband van diverse organisaties op het gebied van taal en is fysiek vanaf deze week te vinden in buurtcentrum Corrosia.

De aftrap vond plaats in de theaterzaal van buurtcentrum Corrosia samen met professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein van Almere Haven. Tijdens deze bijeenkomst, welke mogelijk is gemaakt door het Gebiedskantoor Haven van de gemeente Almere, werden de aanwezigen in eerste plaats geïnformeerd over wat laaggeletterdheid is en wat het betekent voor de doelgroep. Hierbij werd gebruik gemaakt van Taalambassadeurs. Dit zijn mensen die ooit zelf veel moeite hadden met lezen en schrijven en dit pas op latere leeftijd zijn gaan leren. Wat dit voor hun heeft betekend sprak de aanwezigen zeer aan.

Samenwerkingsverband
Taalhaven is de naam voor de plek en het samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Humanitas, ROC Flevoland, De Nieuwe Bibliotheek, VMCA, De Schoor, Prago en Stichting Lezen & Schrijven. Deze organisaties hebben allemaal als doel om mensen beter te leren lezen en schrijven. Bij Taalhaven kan iedereen terecht met zijn of haar taalvraag. Ter plekke zal worden bekeken welk aanbod heb beste bij de persoon past.

Taalhaven is hard nodig
Het bereiken van mensen met een autochtone achtergrond die moeite hebben met lezen en schrijven blijkt erg lastig. Daarom zoeken de partners van Taalhaven de samenwerking met organisaties die directer in contact staan met de doelgroep. Dit zijn bijvoorbeeld wijkteams, huisartsen, buurtwerkers, wijkverpleegkundigen en woningcorporaties.

De partners van Taalhaven zullen vanaf nu op tal van andere evenementen aanwezig zijn. Hiermee geven zij nog meer bekendheid aan het onderwerp laaggeletterdheid en wat Taalhaven hierin kan betekenen.

Taalhaven is te vinden in Corrosia (Markt 43) en is bemensd op maandagmorgen en dinsdagmiddag. Tevens is Taalhaven te bereiken via taalhavenalmere@gmail.com.

 

-