Skip to content

Contactwethouder

Contactwethouder

Sinds 2010 heeft elk stadsdeel in Almere een contactwethouder. Contactwethouders worden actief betrokken bij het wel en wee van ‘hun’ stadsdeel. Zij kunnen zaken die spelen bespreekbaar maken binnen het gemeentebestuur. Ook Almere Haven heeft een eigen contactwethouder. Dit is Tjeerd Herrema.

Werkagenda
De contactwethouders vullen hun werkagenda op eigen wijze en in samenspraak met de gebiedsmanager van hun stadsdeel in. Zo wonen ze formele bijeenkomsten bij, zoals sociale cafés of bijeenkomsten met betrekking tot een integrale aanpak in specifieke gebieden. De wethouders zijn persoonlijk te benaderen en kunnen door inwoners en ondernemers worden uitgenodigd. Ook leggen ze informele bezoeken af om te ervaren wat er leeft en speelt in een wijk of gebied.